Obavještenje o izmjeni uslova pružanja BIZ integrisanih usluga

Obavještavamo vas da će se od 1. novembra 2023. godine

 primjenjivati izmijenjeni uslovi  pružanja BIZ integrisanih usluga. Od navedenog datuma:

  • mijenjaju se cijene mjesečnih pretplata za korišćenje svih paketa usluga:

-          Nova cijena mjesečne pretplate za BIZ TV+NET:S iznosi 62,01 KM sa uključenim PDV-om,

-          Nova cijena mjesečne pretplate za BIZ TV+NET+TEL:S iznosi 93,60KM sa uključenim PDV-om,

-          Nova cijena mjesečne pretplate za BIZ 2NET:S+ iznosi 70,20KM sa uključenim PDV-om,

-          Nova cijena mjesečne pretplate za BIZ 2NET:S iznosi 52,65 KM sa uključenim PDV-om,

-          Nova cijena mjesečne pretplate za BIZ 2NET:M iznosi od 99,45KM sa uključenim PDV-om,

  • mijenjaju se pristupne brzine usluge pristupa Internetu za korisnike paketa usluga BIZ TV+NET:S i BIZ TV+NET+TEL:S, a koji uslugu koriste putem GPON pristupne tehnologije: 

-          BIZ TV+NET:S, 25/2 Mb/s,

-          BIZ TV+NET+TEL:S, 25/2 Mb/s. 

  • iz ponude za nove korisnike ukida se paket usluga BIZ 2NET:S+  koji ostaje u ponudi samo za postojeće korisnike. 
  • utvrđuje se naknada za privremeno isključenje BIZ integrisanih usluga na zahtjev korisnika, a kojeg korisnici mogu podnijeti jednom u toku kalendarske godine u trajanju od 1 do 3 mjeseca. Za vrijeme trajanja privremenog isključenja navedene usluge, korisnik koji je u obavezi minimalnog perioda trajanja ugovora, dužan je plaćati mjesečnu naknadu u visini 90% mjesečne pretplate korišćenog paketa usluga. Korisnici koji nisu u obavezi minimalnog perioda trajanja ugovora ne plaćaju naknadu za privremeno isključenje BIZ integrisanih usluga. 
  • mijenja se bonus za uslugu fiksne telefonije u okviru paketa usluga BIZ TV+NET+TEL:S tako da je u cijenu mjesečne pretplate za navedeni paket usluga uključen bonus od 300 minuta za pozive u fiksnoj mreži Mtela, umjesto novčanog ekvivalenta od 300 besplatnih minuta po cijeni razgovora u fiksnoj mreži Mtela.

Ostali uslovi i cijene BIZ integrisanih usluga ostaju nepromijenjeni.

Posebne uslove pružanja BIZ integrisanih usluga koji će se primjenjivati od 1.novembra 2023. godine, možete da pogledate ovdje: 

Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga dostupni su na stranici www.mtel.ba/uslovi-koriscenja  kao i na m:tel prodajnim mjestima.