• ERP sistem

  Sveobuhvatan integralni informacioni sistem za upravljanje svim poslovnim procesima i resursima preduzeća: finansijama, knjigovodstvom, robom, materijalima, osnovnim sredstvima, itd.

 • Billing sistem

  Namijenjen je kompleksnim poslovnim sistemima u kojima je potrebno izvršiti obračun i naplatu proizvoda i usluga za veliki broj korisnika ili kada postoji veliki broj različitih usluga u ponudi, koje se pružaju na različit način.

 • Billing sistem komunalna preduzeća

  Sofisticirani softverski sistem za izračunavanje i prikupljanje različitih vrsta komunalnih usluga kao što su voda, plin, struja, grijanje, održavanje i čišćenje zgrada, odlaganje otpada i drugo.

 • Sistem za upravljanje maloprodajom

  Savremeni informacioni sistem koji podržava rad maloprodajnih objekata i pokriva raspon od manjih prodavnica, sa kompletnim rješenjem na jednoj radnoj stanici, sve do hipermarketa i robnih kuća sa desetinama kasa i centralizovanom bazom podataka.

 • Sistem za upravljanje proizvodnjom

  Sistem koji omogućava praćenje svakog koraka u realizaciji radnih naloga, od raspoređivanja materijala do završetka proizvodnje i predaje proizvoda u magacin. Kroz sve ove procese se prate planirani i stvarno utrošeni resursi, a generišu se i relevantni izvještaji koji omogućavaju analizu performansi proizvodnje.

 • Sistem za upravljanje logistikom

  Sistem koji omogućava efikasno upravljanje transportom i manipulacijom robe u skladištu, te osigurava da se roba otpremi u tačnim količinama na pravu lokaciju bez oštećenja, kao i da troškovi otpreme budu na optimalnom nivou.

 • Sistem za naplatu parkinga

  Sistem namijenjen svim gradovima koji žele da riješe problem parkiranja i efikasno upravljaju uređenjem parking prostora.

 • CRM sistem

  Omogućava centralizovano praćenje i kontrolu zahtjeva korisničke podrške, izdavanja naloga i planiranja dugoročnih aktivnosti (projekata) i njihovih realizacija u kompanijama.

 • DMS sistem

  Kreiran za automatsko upravljanje elektronskim dokumentima kroz cjelokupan životni ciklus u okviru organizacije, od prijema, njihovog kretanja do konačnog arhiviranja (slike, skenirani dokumenti, e-mailovi, dokumenti u elektronskom obliku).

 • Sistem za upravljanje programom lojalnosti

  Alat za kreiranje marketinških kampanja i programa lojalnosti, pridobijanje novih kupaca i podsticanje postojećih, jer omogućava denisanje različitih prodajnih akcija, nagrada i popusta kroz primjenu savremenog koncepta– skupljanje i trošenje bodova.

 • BI sistem

  Moderni sistem za podršku u donošenju odluka kroz prikupljanje, transformaciju i analizu poslovnih podataka kompanije iz različitih izvora.