Kombinuj Biz tarife vam omogućavaju da unutar svoje poslovne grupe imate i prepaid korisnike

Kombinuj Biz tarife vam omogućavaju da unutar svoje poslovne grupe imate i prepaid korisnike

 • Kombinuj Biz 10

  • Minute

   • Neograničenirazgovori unutar poslovne grupe

  • Kredit

  • 11,70 KM/mj

   Odaberite paket
 • Kombinuj Biz 18

  • Minute

   • Neograničenirazgovori unutar poslovne grupe

  • Kredit

   • 11,70 KMNovčanog bonusa*

  • 21,06 KM/mj

   Odaberite paket
 • Kombinuj Biz 40

  • Minute

   • Neograničenirazgovori unutar poslovne grupe

  • Kredit

   • 46,80 KMNovčanog bonusa*

  • 46,80 KM/mj

   Odaberite paket
 • Kombinuj Biz G50 12

  • Minute

   • Neograničenirazgovori unutar poslovne grupe

  • Kredit

   • 11,70 KMNovčanog bonusa*

  • 14,04 KM/mj

   Odaberite paket
 • Kombinuj Biz G50 20

  • Minute

   • Neograničenirazgovori unutar poslovne grupe

  • Kredit

   • 23,40 KMNovčanog bonusa*

  • 23,40 KM/mj

   Odaberite paket
 • Kombinuj Biz G50 30

  • Minute

   • Neograničenirazgovori unutar poslovne grupe

  • Kredit

   • 35,10 KMNovčanog bonusa*

  • 35,10 KM/mj

   Odaberite paket