Pregled cijena na području Srbije (m:ts)

Zona 1A/1BZona2Zona 3Zona 4Zona 5Zona 6
Cijena poziva (KM/min)Cijena poziva (KM/min)0,280,322,132,243,955,26
SMS (KM/SMS)SMS (KM/SMS)0,13
Mobilni internet (KM/MB)Mobilni internet (KM/MB)0,32
Dolazni pozivi (KM/min)Dolazni pozivi (KM/min)0,09

Tarifni interval za odlazne pozive u zone 1a, 1b i 2 podešen je na 30+1 sekunda.
Tarifni interval za odlazne pozive prema ostalim zonama podešen je na 60+60 sekundi.
Cijena dolaznog poziva za postpaid pretplatnike je 0,09 KM/min sa uključenim PDV-om.
Tarifni interval za dolazne pozive podešen je na 1+1 sekunda.
Obračunski interval za GPRS je 1KB+1KB.

Spisak zemalja po zonama

Pregled cijena na području Crne Gore (m:tel)

Zona 1A/1BZona 2Zona 3Zona 4Zona 5 Zona 6
Cijena poziva (KM/min)Cijena poziva (KM/min)0,280,321,321,653,295,26
SMS (KM/SMS)SMS (KM/SMS)0,13
Mobilni internet (KM/MB)Mobilni internet (KM/MB)0,13
Dolazni pozivi (KM/min)Dolazni pozivi (KM/min)0,057

Tarifni interval za odlazne pozive u zone 1a, 1b i 2 podešen je na 30+1 sekunda. Tarifni interval za odlazne pozive prema ostalim zonama podešen je na 60+60 sekundi. Cijena dolaznog poziva za postpaid pretplatnike je 0,057 KM/min, sa uključenim PDV-om. Tarifni interval za dolazne pozive podešen je na 1+1 sekunda. Obračunski interval za GPRS je 1KB+1KB.

Spisak zemalja po zonama

Kada se korisnik nalazi u svim mrežama van Telekom Srbija grupe:

Zona 0Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4
Mreže u BiH (KM/min)Mreže u BiH (KM/min)0,321,642,573,515,85
Lokalni pozivi (KM/min)Lokalni pozivi (KM/min)0,321,642,342,342,34
Međunarodni - Zona 0 (KM/min)Međunarodni - Zona 0 (KM/min)0,322,934,104,687,02
Međunarodni - ostale zone (KM/min)Međunarodni - ostale zone (KM/min)4,102,934,104,687,02
SMS (KM/SMS)SMS (KM/SMS)0,130,590,590,700,70
Dolazni pozivi (KM/min)Dolazni pozivi (KM/min)0,0570,701,171,762,11
Mobilni internet (KM/MB)Mobilni internet (KM/MB)0,135,8525,7425,7425,74

Cijene navedene u zagradi predstavljaju cijene sa uračunatim porezom na dodatu vrijednost (PDV).
Tarifni interval za odlazne pozive iz Zone 0 za postpaid korisnike mobilne telefonije Mtel-a a.d. Banja Luka prema  mrežama u BiH, za lokalne pozive i za međunarodne pozive prema Zoni 0 podešen je na 30+1.

Tarifni interval za odlazne pozive iz Zone 0 za prepaid korisnike mobilne telefonije Mtel-a a.d. Banja Luka prema mrežama u BiH i za međunarodne pozive prema Zoni 0 podešen je na 30+1.
Tarifni interval za dolazne pozive u Zonu 0 podešen je na 1+1.
Tarifni interval za ostale zone podešen je na 60+60.
Obračunski interval za GPRS u Zoni 0 podešen je na 1KB+1KB.
Obračunski interval za GPRS u ostalim Zonama podešen je na 10KB+10KB.

Spisak zemalja po zonama

Moja roaming tarifa

Moja roaming tarifa namijenjena je za sve korisnike postpaid Pretplata tarifnih modela koji imaju potrebu da razgovaraju, šalju SMS poruke i koriste internet u roaming-u uz značajne popuste od 20%, 30% i 50%.

Zona 1Zona 2Zona 3a
Pozivi prema mrežama u BiH (KM/min)Pozivi prema mrežama u BiH (KM/min)1,402,222,93
Lokalni pozivi (KM/min)Lokalni pozivi (KM/min)1,401,991,76
Međunarodni pozivi (KM/min)Međunarodni pozivi (KM/min)2,693,744,10
SMS (KM/poruka)SMS (KM/poruka)0,410,470,59
Dolazni pozivi (KM/min)Dolazni pozivi (KM/min)0,470,701,29
Mobilni internet (KM/MB)Mobilni internet (KM/MB)2,9212,8712,87
Mobilni internet (KM/10KB)Mobilni internet (KM/10KB)0,02850,12570,1257

U cijene je uračunat PDV. Tarifni interval je podešen na 60/60. Obračunski interval za Mobilni Internet je 10KB+10KB

Aktivacija ili deaktivacija vrši se isključivo putem servisa Moj meni ili m:go aplikacije. Korišćenje tarife „Moja roaming tarifa“ naplaćuje se po cijeni od 46,80 KM mjesečno, sa PDV-om. Jednom aktivirana, ova tarifa se automatski produžava za naredni obračunski period (mjesec) sve dok se ne realizuje deaktivacija tarife po zahtjevu korisnika.

Budite pažljivi sa korištenjem interneta u roamingu
*Savjet korisnicima: Pažljivo, prilikom korišćenja interneta dok ste u roamingu!

Prije polaska na putovanje van granica naše zemlje, predlažemo da najprije provjerite cijene internet saobraćaja u roamingu, koje su važeće za zemlju vašu krajnju destinaciju, ali jednako i za zemlje kroz koje putujete. Ovo je potrebno iz razloga što se cijene saobraćaja u roamingu značajno razlikuju u odnosu na cijene u nacionalnom saobraćaju.
Surfanje internetom (gledanje video zapisa ili download podataka) putem mobilnog telefona prilikom boravka u inostranstvu, podsjećamo, takođe se naplaćuje kao roaming saobraćaj.
Prije polaska na putovanje, poželjno je i provjeriti da li vam je uključen automatski update nekog softwarea koji imate na mobilnom uređaju.

Spisak zemalja po zonama

Kada se korisnik nalazi u mrežama Telekom Srbija grupe (m:ts)

PremaCijena
Zona 1AZona 1A0,32
Zona 1BZona 1B0,32
Zona 2Zona 20,32
Zona 3Zona 32,23
Zona 4Zona 42,33
Zona 5Zona 54,12
Zona 6Zona 65,50
Dolazni poziv (KM/min)Dolazni poziv (KM/min)0,057
Mobilni internet (KM/MB)Mobilni internet (KM/MB)0,13
SMS (KM/SMS)SMS (KM/SMS)0,13

Tarifni interval za odlazne pozive u zone 1A, 1B i 2 je 30+1 sekunda, a za ostale odlazne pozive je 60+60 sekundi. Tarifni interval za dolazne pozive je 1+1 sekunda.
Obračunski interval za GPRS je 1KB+1KB. Sve cijene sadrže PDV.

Kada se korisnik nalazi u mrežama Telekom Srbija grupe (m:tel Crna Gora)

PremaCijena
Zona 1AZona 1A0,32
Zona 1BZona 1B0,32
Zona 2Zona 20,32
Zona 3Zona 32,23
Zona 4Zona 42,33
Zona 5Zona 54,12
Zona 6Zona 65,50
Dolazni poziv (KM/min)Dolazni poziv (KM/min)0,057
Mobilni internet (KM/MB)Mobilni internet (KM/MB)0,13
SMS (KM/SMS)SMS (KM/SMS)0,13

Tarifni interval za odlazne pozive u zone 1A, 1B i 2 je 30+1 sekunda, a za ostale odlazne pozive je 60+60 sekundi. Tarifni interval za dolazne pozive je 1+1 sekunda. 
Obračunski interval za GPRS je 1KB+1KB. Sve cijene sadrže PDV.

Kada se korisnik nalazi u svim mrežama van Telekom Srbija grupe:

Zona 0Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4
Mreže u BiH (KM/min)Mreže u BiH (KM/min)0,321,642,573,515,85
Lokalni pozivi (KM/min)Lokalni pozivi (KM/min)0,321,642,342,342,34
Međunarodni - Zona 0 (KM/min)Međunarodni - Zona 0 (KM/min)0,322,934,104,687,02
Međunarodni - ostale zone (KM/min)Međunarodni - ostale zone (KM/min)4,102,934,104,687,02
SMS (KM/SMS)SMS (KM/SMS)0,130,590,590,700,70
Dolazni pozivi (KM/min)Dolazni pozivi (KM/min)0,0570,701,171,762,11
Mobilni internet (KM/MB)Mobilni internet (KM/MB)0,135,8525,7425,7425,74

Cijene navedene u zagradi predstavljaju cijene sa uračunatim porezom na dodatu vrijednost (PDV).
Tarifni interval za odlazne pozive iz Zone 0 za postpaid korisnike mobilne telefonije Mtel-a a.d. Banja Luka prema  mrežama u BiH, za lokalne pozive i za međunarodne pozive prema Zoni 0 podešen je na 30+1.

Tarifni interval za odlazne pozive iz Zone 0 za prepaid korisnike mobilne telefonije Mtel-a a.d. Banja Luka prema mrežama u BiH i za međunarodne pozive prema Zoni 0 podešen je na 30+1.
Tarifni interval za dolazne pozive u Zonu 0 podešen je na 1+1.
Tarifni interval za ostale zone podešen je na 60+60.
Obračunski interval za GPRS u Zoni 0 podešen je na 1KB+1KB.
Obračunski interval za GPRS u ostalim Zonama podešen je na 10KB+10KB.

Spisak zemalja po zonama

Mjesto za vaša pitanja

E-mail

Pošaljite nam e-mail na Korisničku podršku

Kontakt centar

Pozovite 0800 50 000. Tu smo za vas 24 časa dnevno!

Social

Uvijek smo vam dostupni na Facebooku, Youtubeu i Instagramu.

Poslovnice

Posjetite naša prodajna mjesta i saznajte sve što vas interesuje.