PROTOS Sistem

Prilagodite aplikaciju sebi, a ne sebe aplikaciji: web bazirana evidencija za velika preduzeća koja se sastoji iz samostalnih modula uz mogućnost daljnjeg razvoja.

PROTOS Sistem

Prilagodite aplikaciju sebi, a ne sebe aplikaciji: web bazirana evidencija za velika preduzeća koja se sastoji iz samostalnih modula uz mogućnost daljnjeg razvoja.

Minimalni period trajanja ugovora
Popust12 mjeseci12 mjeseci24 mjeseca24 mjeseca
Popust na mjesečnu naknaduPopust na mjesečnu naknadu10%10%15%15%