Profil kompanije

Jedan od tri nacionalna telekom operatora u Bosni i Hercegovini, Mtel a.d. Banja Luka nudi jedinstvena komunikaciona rješenja objedinjena pod korporativnim brendom m:tel.
Poslujući na sve dinamičnijem tržištu, kompanija nudi najsavremenije telekomunikacione usluge iz oblasti mobilne telefonije, fiksne telefonije, digitalne televizije, interneta i prenosa podataka.

Uz konstantno praćenje svjetskih trendova i najnovijih tehnoloških dostignuća na polju telekomunikacija, u m:tel-u se pažljivo osluškuju i želje i potrebe korisnika.
Znajući da oni danas žele mnogo više od telefoniranja, m:tel nudi brojne dodatne usluge.
Poslovnim korisnicima omogućena su integrisana biznis rješenja sa razgovorima i prenosom podataka u mobilnoj i u fiksnoj mreži, te su tako stvoreni preduslovi za uspješno poslovanje.

Pored omogućavanja visokokvalitetnih usluga i primjene savremenih informacionih tehnologija, m:tel mnogo ulaže u sport, kulturu, obrazovanje i humanitarne projekte, te poslujući društveno odgovorno utiče na razvoj pravih vrijednosti u svom okruženju.
Od privatizacije većinskog dijela kompanije, do danas, m:tel je ostvario zapažene poslovne rezultate što potvrđuje rekordan broj od preko 1,6 miliona prijatelja i korisnika svih usluga.

Misija

Dosljedni tradiciji koja nas obavezuje, korisnicima pružamo jedinstveno digitalno iskustvo, čineći im život ljepšim, lakšim i zabavnijim.

Vizija

Za korak ispred drugih, želimo da budemo prvi izbor korisnika u digitalnom svijetu usluga.

Korporativne vrijednosti

Kompanija m:tel posluje poštujući osnovne vrijednosti koje su izraz zajedničkih uvjerenja i u svakodnevnom poslovnom životu igraju izuzetno važnu ulogu. To su: posvećenost korisnicima, uigran tim, odgovorno poslovanje, usmjerenost ka promjenama, konstantan rast i razvoj i ambasadori kompanije.
Vodeći se korporativnim vrijednostima, osiguravamo povjerenje naših korisnika, poslovnih partnera, akcionara i društvene zajednice, jer je upravo povjerenje uslov kvalitetne saradnje, kao rezultat dugotrajne prakse ulaganja u poslovne odnose.

Korporativni organi kompanije

Kompanija m:tel je dio Telekom Srbija grupe, koju čine:

Poslovanje Mtela a.d. Banja Luka, kao društva kapitala, odnosno akcionarskog društva, definisano je odredbama Zakona o privrednim društvima.
Saglasno ovim odredbama i Statutu kompanije, Statutarne organe kompanije čine: Skupština akcionara, Upravni odbor, Izvršni odbor, generalni direktor, Odbor za reviziju i interni revizor.

Članovi Upravnog odbora su:

Članovi Upravnog odbora su:

Vladimir Lučić, predsjednik
Danijela Maletić
Dejan Carević
Slavko Mitrović
Draško Marković
Branko Malović
Nenad Tomović

Članovi Odbora za reviziju su:

Dragana Milenković, predsjednik
Radenko Kotur
Miloš Grujić

Izvršni odbor kompanije:

Izvršni odbor kompanije:

dr Jelena Trivan
generalni direktor

Nikola Rudović
izvršni direktor za operativne poslove

Milan Aleksijević
izvršni direktor za tehniku

Radmila Bojanić
izvršni direktor za marketing i prodaju

Vladimir Četrović
izvršni direktor za korporativne poslove

Jelena Trivan

Generalni direktor

Dr Jelena Trivan rođena je 1973. godine. Diplomirala je i doktorirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Do 2000. godine radila je kao profesorka književnosti u Prvoj kragujevačkoj gimnaziji. U periodu 2000–2006. godine bila je zamjenica ministra u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava.

Za vrijeme mandata zamjenice ministra bila je šefica Pregovaračkog tima državne zajednice Srbija i Crna Gora za zaključivanje Sporazuma o nacionalnim manjinama sa susednim zemljama i Sporazuma o readmisiji sa zemljama Evropske unije.

Izvršni odbor kompanije pored generalnog direktora čine:

Nikola Rudović

Nikola
Rudović


Izvršni direktor za operativne poslove

Pročitaj više
Milan Aleksijević

Milan
Aleksijević


Izvršni direktor za tehniku

Pročitaj više
Radmila Bojanić

Radmila
Bojanić


Izvršni direktor za marketing i prodaju

Pročitaj više
Vladimir Četrović

Vladimir
Četrović


Izvršni direktor za korporativne poslove

Pročitaj više

Priznanja i nagrade

 • Posebno priznanje za pokretanje zahtjevnih tehničkih kapaciteta i servisa informaciono-komunikacionih tehnologija, Privredna komora RS, „Izbor najuspješnijih u privredi Republike Srpske“, 2020.
 • Zahvalnica, Javna ustanova Dom za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja "Rada Vranješević" Banja Luka, 2020.
 • Priznanje za podršku u radu i provođenju brojnih aktivnosti Agenciji i ostalim subjektima sistema bezbjednosti saobraćaja, 2020.
 • „Zlatni grb Grada“, Grad Banjaluka, za postignute vrhunske rezultate i uspjehe u oblasti privrede, iskazanu humanost i doprinos razvoju grada, 2019.
 • Priznanje za podršku u radu i provođenju brojnih aktivnosti Agenciji i ostalim subjektima sistema bezbjednosti saobraćaja, 2019.
 • Priznanje za doprinos razvoju korporativne društvene odgovornosti u 2018. godini – Privredna komora RS, 2019.
 • Priznanje za doprinos unapređenju bezbjednosti saobraćaja i radu Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, 2018
 • Priznanje za doprinos razvoju korporativne društvene odgovornosti u 2017.godini - Privredna komora RS
 • Priznanje za doprinos unapređenju bezbjednosti saobraćaja i radu Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, 2017
 • Plaketa Kajak kanu kluba „Vrbas m:tel“ za prijateljsku podršku, 2017.
 • Zahvalnica za uspješnu saradnju i doprinos u izgradnji sistema zaštite i spasavanja ljudi i materijalnih dobara u Bosni i Hercegovini - Federalni štab civilne zaštite, 2017.
 • Plaketa za odgovornog poreskog obveznika u sektoru telekomunikacija i IT-ja - Vlada RS i Unija poslodavaca 
 • Priznanje za značajnu podršku Komore i doprinos privrednom i društvenom razvoju - Privredna komora Banjaluka, 2017
 • Priznanje „Kapetan Miša Anastasijević“, Povelja za najboljeg prijatelja i partnera - Media Invent i Univerzitet u Novom Sadu u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske, 2016
 • Priznanje za najveću kompaniju po neto dobiti u BiH u 2015.godini - "Poslovne novine" i "Privredna štampa" Sarajevo
 • Zlatna medalja za izuzetan doprinos u razvoju telekomunikacionih usluga Izvršnoj jedinici Bijeljina, Grad Bijeljina, 2016
 • Priznanje „Kapetan Miša Anastasijević“ u kategoriji lider održivog razvoja - Media Invent i Univerzitet u Novom Sadu u saradnji sa Privrednom komorom regije Banjaluka, 2015
 • Nagrada "Regionalni biznis partner 2016" - Mass Media International Beograd
 • Priznanje za doprinos razvoju korporativne društvene odgovornosti u 2015.godini - Privredna komora RS
 • Priznanje za doprinos na unapređenju bezbjednosti saobraćaja - Savjet za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske
 • Nagrada "Best Buy Award" u Millenials 2015/2016 istraživanju, za najbolji odnos kvaliteta usluga mobilne telefonije i cijene na području BiH, ICERTIAS - International Certification Association GmbH
 • Priznanje za najveću kompaniju po neto dobiti u 2014.godini - Privredna štampa d.o.o Sarajevo
 • Priznanje za doprinos razvoju korporativne društvene odgovornosti u 2014. godini - Privredna komora RS
 • Nagrada "Hall of Fame", za izuzetne rezultate u primjeni strategije poslovanja po metodologiji Balanced Scorecard (BSC) - Palladium Group Inc, Boston 2014. godine
 • Priznanje "Zlatni donator za pomoć malim preduzećima pogođenim poplavama 2014. godine" - Američka privredna komore BiH (AmCham BiH)
 • Priznanje "Najmenadžer i najkompanija 2014. " jugoistočne i srednje Evrope, za izvanredne menadžerske rezultate, razvoj kompanije, kontinuirano povećanje prometa i dobiti, izuzetne rezultate u širenju tržišta mobilne telefonije na području cijele Bosne i Hercegovine i kvalitet usluga – lider u branši - Evropsko udruženje menadžera, Direkcija za izbor najmenadžera BiH, jugoistočne i srednje Evrope
 • Priznanje "Privrednik godine" u 2013. godini – Nezavisne novine
 • Priznanje "Pečat za gospodarstvenika godine" u 2013. godini - Večernji list
 • Priznanje "Najmenadžer za 2013. godinu" u Bosni i Hercegovini, za sjajne menadžerske rezultate, izuzetno uspješno vođenje, rad i rezultate kompanije, izvanredno finansijsko poslovanje te kontinuirano praćenje i modernizaciju raznovrsnosti i kvaliteta telekomunikacijskih usluga - Evropsko udruženje menadžera, Direkcija za izbor najmenadžera BiH, jugoistočne i srednje Evrope
 • Regionalno priznanje za kreativni koncept za promociju usluga kompanije Mtel, koji je kreirala agencija Aquarius Banjaluka - BalCannes Weekend Media Festival, Rovinj 2013. godine Priznanje za doprinos razvoju korporativne društvene odgovornosti u 2013. godini - Privredna komora RS
 • Priznanje "Poslodavac godine za lica sa invaliditetom u RS u 2011. godini" - Agencija za saradnju edukaciju i razvoj (ACED), Koordinacioni odbor invalidskih organizacija RS i Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS
 • Nagrada za doprinos razvoju korporativne društvene odgovornosti u 2008. godini - Privredna komora RS
 • Najbolja inostrana investicija 2007. godine - Agencija za unapređenje stranih investicija BiH (FIPA)

Sertifikati

Najnovije vijesti