Povežite svoje geografski udaljene poslovne jedinice i ostvarite nesmetanu komunikaciju

Povežite svoje geografski udaljene poslovne jedinice i ostvarite nesmetanu komunikaciju

Sigurna komunikacija svih vaših kancelarija

IP/MPLS VPN omogućava povezivanje više geografskih udaljenih lokacija preduzeća simetričnim i asimetričnim pristupom u VPN mrežu u cilju ekonomski isplative razmjene podataka.

Sigurna komunikacija svih vaših kancelarija

IP/MPLS VPN omogućava povezivanje više geografskih udaljenih lokacija preduzeća simetričnim i asimetričnim pristupom u VPN mrežu u cilju ekonomski isplative razmjene podataka.

Najbolje usluge za vaše poslovanje

VPS usluge

VPS je osnovni Cloud servis, koji zapravo predstavlja brz i lak način da bez početnih investicija i uz niske troškove povećate kapacitet vaših IT resursa ili da ih u potpunosti iznajmite.

VPS usluge

VPS je osnovni Cloud servis, koji zapravo predstavlja brz i lak način da bez početnih investicija i uz niske troškove povećate kapacitet vaših IT resursa ili da ih u potpunosti iznajmite.

Virtual Data Center

Iskoristite IT resurse za vaše poslovanje 30 dana besplatno

Virtual Data Center

Iskoristite IT resurse za vaše poslovanje 30 dana besplatno