Izaberite m:tel rješenja po svojoj mjeri

Nudimo vam detaljnu analizu postojećih mrežnih, datacentar i enterprise okruženja, izradu prijedloga za poboljšanje i rekonstrukciju sistema, te izradu projekata integracije informacionih sistema.

Izaberite m:tel rješenja po svojoj mjeri

Nudimo vam detaljnu analizu postojećih mrežnih, datacentar i enterprise okruženja, izradu prijedloga za poboljšanje i rekonstrukciju sistema, te izradu projekata integracije informacionih sistema.

Mrežna infrastruktura prema željama i zahtjevima korisnika

Rješenja uključuju dizajn kompletne infrastrukture s najvišim standardima...

Detaljnije

Realizacija aktivne mrežne infrastrukture (Datacenter)

Ovo je usluga arhitekture i implementacije internih mrežnih infrastruktura. Sastoji se od dizajna tzv. core mrežne...

Detaljnije

Implementacija ERP i CRM rješenja baziranih na Dynamics platformi

Usluga implementiranja odnosno prilagođavanja platformi korisnika koje se odnose na implementaciju ERP odnosno CRM rješenja...

Detaljnije

Integrisana poslovna rješenja (Innovative Business Technology Framework)

Usluga koja je zasnovana na korišćenju "netFrame" platforme i "Private-Cloud" rješenja i usluga...

Detaljnije

Centralizovana autentifikacija i autorizacija korisnika i računara u mreži

Usluga arhitekture i implementacije mehanizama autentikacije zasnovane na LDAP protokolu...

Detaljnije

Centralizovana dvo-faktorna/multi-faktorna autentifikacija

Ovo je višeslojna autentifikacija, zasnovana na več postojećem...

Detaljnije

Visoko dostupni infrastrukturni servisi (e-mail, database, web)

Ponudiće vam najmodernije servise za razmjenu elektronske pošte (e-mail), servise za pohranu podataka u baze (database)...

Detaljnije

Implementacija virtualizacijskih okruženja, virtualizacija servera

Ovo je IT infrastruktura koja svrsishodno iskorištava hardverske resurse unutar datacenter okruženja, tako da host-uje više...

Detaljnije

Implementacija desktop platformi u standalone ili VDI varijanti (thick/thin client deployment)

Ova implementacija vam omogućava skoro istovremenu instalaciju i konfiguraciju...

Detaljnije

Implementacija sistema za nadzor i upravljanje IT infrastrukturom

Ova implementacija predstavlja uslugu arhitekture i implementacije platforme za nadzor svih ili pojedinih dijelova IT infrastrukture...

Detaljnije

Cloud i onpremise rješenja za telefoniju

Usluga arhitekture, implementacije i održavanja rješenja za integraciju analognih, digitalnih ili hibridnih centrala u VoIP mrežu...

Detaljnije

Industry 4.0 rješenja i razvoj softverskih rješenja

Integracija savremenih informacionih sistema i tehnologija sa odgovarajućom poslovnim procesima...

Detaljnije

Implementacija sistema za pohranu podataka (storage)

Ova implementacija je garancija je garancija za sigurnu pohranu podataka koji se ne koriste u svakodnevnoj obradi...

Detaljnije

Implementacija sistema za sigurnosne kopije podataka (backup)

Ova implementacija će sigurno pohraniti kopije podataka...

Detaljnije

Implementacija sistema za arhiviranje podataka

Ova implementacija je tu za sigurnu pohranu podataka...

Detaljnije

Sigurnost internih mrežnih infrastruktura

Ovo je usluga koja će da zaštiti centralne sisteme...

Detaljnije

Implementacija sistema za potrebe video nadzora i kontrola pristupa

Planiranje, implementacija i realizacija analognog ili IP baziranog sistema za potrebe video nadzora. Kontrola pristupa nudi...

Detaljnije

IP Security (perimeter)

Zaštitiće vaš interni mrežni saobraćaj od vanjskih upada i presretanja.

Kreirajmo zajedno najbolju ponudu

Za preporuku i pomoć kontaktirajte naše menadžere prodaje koji će analizirati vaše potrebe i kreirati optimalnu ponudu za vas.

Kreirajmo zajedno najbolju ponudu

Za preporuku i pomoć kontaktirajte naše menadžere prodaje koji će analizirati vaše potrebe i kreirati optimalnu ponudu za vas.