Pregled cijena na području Srbije

Zona 1A/1BZona2Zona 3Zona 4Zona 5Zona 6
Cijena poziva (KM/min)Cijena poziva (KM/min)0.280.432.132.243.955.26
SMS (KM/SMS)SMS (KM/SMS)0.14
Mobilni internet (KM/MB)Mobilni internet (KM/MB)0.46
Dolazni pozivi (KM/min)Dolazni pozivi (KM/min)0.12

Tarifni interval za odlazne pozive u zone 1A, 1B i 2 je 30+1 sekunda, a za ostale odlazne pozive je 60+60 sekundi. Tarifni interval za dolazne pozive je 1+1 sekunda.
Obračunski interval za Mobilni internet je 1KB+1KB, a cijena prenosa podataka za obračunski interval je 0,00078125 KM: Sve cijene su sa PDV-om.

Spisak zemalja po zonama

Pregled cijena na području Crne Gore

Zona 1A/1BZona 2Zona 3Zona 4Zona 5 Zona 6
Cijena poziva (KM/min)Cijena poziva (KM/min)0.280.431.321.653.295.26
SMS (KM/SMS)SMS (KM/SMS)0.14
Mobilni internet (KM/MB)Mobilni internet (KM/MB)0.46
Dolazni pozivi (KM/min)Dolazni pozivi (KM/min)0.12

Tarifni interval za odlazne pozive u zone 1a, 1b i 2 podešen je na 30+1 sekunda. Tarifni interval za odlazne pozive prema ostalim zonama podešen je na 60+60 sekundi.
Obračunski interval za Mobilni internet je 1KB+1KB. Cijena prenosa podataka za obračunski interval (tj. za 1 KB) je 0,000449219 KM sa uklјučenim PDV-om

Spisak zemalja po zonama

Kada se korisnik nalazi u svim mrežama van Telekom Srbija grupe:

Zona 0Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4
Mreže u BiH (KM/min)Mreže u BiH (KM/min)0.431.642.573.515.85
Lokalni pozivi (KM/min)Lokalni pozivi (KM/min)0.431.642.342.342.34
Međunarodni - Zona 0 (KM/min)Međunarodni - Zona 0 (KM/min)0.432.934.104.687.02
Međunarodni - ostale zone (KM/min)Međunarodni - ostale zone (KM/min)4.102.934.104.687.02
SMS (KM/SMS)SMS (KM/SMS)0.140.590.590.700.70
Dolazni pozivi (KM/min)Dolazni pozivi (KM/min)0.110.701.171.762.11
Mobilni internet (KM/MB)Mobilni internet (KM/MB)0.465.8525.7425.7425.74
Mobilni internet (KM/10KB)Mobilni internet (KM/10KB)0.0040.060.250.250.25
Spisak zemalja po zonama

Moja roaming tarifa

Moja roaming tarifa namijenjena je za sve korisnike postpaid tarifnih modela MOJ MIX koji imaju potrebu da razgovaraju, šalju SMS poruke i koriste internet u roaming-u uz značajne popuste od 20%, 30% i 50%.

Zona 1Zona 2Zona 3a
Pozivi prema mrežama u BiH (KM/min)Pozivi prema mrežama u BiH (KM/min)1.402.222.93
Lokalni pozivi (KM/min)Lokalni pozivi (KM/min)1.401.991.76
Međunarodni pozivi (KM/min)Međunarodni pozivi (KM/min)2.693.744.10
SMS (KM/poruka)SMS (KM/poruka)0.410.470.59
Dolazni pozivi (KM/min)Dolazni pozivi (KM/min)0.470.701.29
GPRS (KM/MB)GPRS (KM/MB)2.9212.8712.87
GPRS (KM/10KB)GPRS (KM/10KB)0.02850.12570.1257

U cijene je uračunat PDV. Tarifni interval je podešen na 60/60. Obračunski interval za GPRS je 10KB+10KB

Spisak zemalja po zonama

Kada se korisnik nalazi u mrežama Telekom Srbija grupe (m:ts)

PremaCijena
Zona 1AZona 1A0,43
Zona 1BZona 1B0,43
Zona 2Zona 20,43
Zona 3Zona 32,23
Zona 4Zona 42,33
Zona 5Zona 54,12
Zona 6Zona 65,50
Dolazni poziv (KM/min)Dolazni poziv (KM/min)0,12
Mobilni internet (KM/MB)Mobilni internet (KM/MB)0,46
SMS (KM/SMS)SMS (KM/SMS)0,14

Kada se korisnik nalazi u mrežama Telekom Srbija grupe (m:tel Crna Gora)

PremaCijena
Zona 1AZona 1A0,43
Zona 1BZona 1B0,43
Zona 2Zona 20,43
Zona 3Zona 32,23
Zona 4Zona 42,33
Zona 5Zona 54,12
Zona 6Zona 65,50
Dolazni poziv (KM/min)Dolazni poziv (KM/min)0,12
Mobilni internet(KM/MB)Mobilni internet(KM/MB)0,46
SMS (KM/SMS)SMS (KM/SMS)0,14

Tarifni interval za odlazne pozive u zone 1A, 1B i 2 je 30+1 sekunda, a za ostale odlazne pozive je 60+60 sekundi. Cijena dolaznog poziva za prepaid pretplatnike je 0.16 KM/min. Tarifni interval za dolazne pozive je 1+1 sekunda. 
Obračunski interval za Mobilni internet je 1KB+1KB, a cijena prenosa podataka za obračunski interval je 0,000449219 KM. Sve cijene sadrže PDV.

Kada se korisnik nalazi u svim mrežama van Telekom Srbija grupe:

Kada pozivateZona 0Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4
Mreže u BiH (KM/Min)Mreže u BiH (KM/Min)0,431,992,934,106,79
Zonu 0 (KM/Min)Zona 0 (KM/Min)0,432,694,685,388,07
Lokalni pozivi (KM/Min)Lokalni pozivi (KM/Min)0,432,694,685,388,07
Međunarodni pozivi (KM/min)Međunarodni pozivi (KM/min)4,682,694,685,388,07
SMS (KM/SMS)SMS (KM/SMS)0,140,700,700,820,82
Dolazni pozivi (KM/min)Dolazni pozivi (KM/min)0,110,821,402,052,46
Mob.internet (KM/MB)Mob.internet (KM/MB)0,466,4428,0828,0828,08
Mobilni internetMobilni internet0,0040,060,270,270,27