Odgovori na najčešća pitanja o ukidanju rominga u regionu Zapadnog Balkana

Primjena sporazuma o ukidanju rominga u regionu Zapadnog Balkana, u potpunosti počinje od 1. jula 2021.godine. Korisnicima kompanije m:tel, ali i drugih operatera iz Bosne i Hercegovine će biti omogućeno da pogodnosti koje imaju u Bosni i Hercegovini koriste i u Srbiji, Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori i Albaniji, uz politiku tzv. primjerenog korištenja na potrošnju roming usluga u regionu Zapadnog Balkana.
Na ovoj stranici možete da pronađete odgovore na najčešća pitanja koja su vezana za primjenu ovog sporazuma.

  • 1. Na koju regiju se odnosi Sporazum o smanjenju cijena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama koji se primijenjuje od 1.jula 2021. godine?

Primjena Sporazuma o smanjenju cijena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama u regionu Zapadnog Balkana odnosi se na: Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Albaniju.

  • 2. Šta zapravo znači ukidanje rominga u regionu Zapadnog Balkana, da li to znači da korišćenjem svog telefona u ovim zemljama neću plaćati nikakve dodatne naknade?

Upravo tako. To znači da će komunikacija (telefonski pozivi, SMS poruke i mobilni internet) na teritoriji Zapadnog Balkana biti obuhvaćena vašim nacionalnim paketom. Minute, SMS poruke i količina mobilnog interneta koje potrošite u regionu Zapadnog Balkana tarifiraće se ili odbijati od vašeg nacionalnog paketa po tarifi koja vam se naplaćuje kod kuće (u državi u kojoj živite, radite ili studirate).

  • 3. Šta predstavlja nacionalni saobraćaj?

To je količina minuta, SMS poruka i mobilnog interneta koju dobijate u okviru svog tarifnog paketa, a koju koristite prema svim mrežama u BiH.

  • 4. Ukoliko se nađem izvan matične mreže u regionu Zapadnog Balkana, da li će mi se naplaćivati dolazni pozivi?

Svi dolazni pozivi koje primite u mrežama mobilnih operatora koji svoje usluge pružaju u regionu Zapadnog Balkana su besplatni i neće se tarifirati.

  • 5. Da li se i kako tarifiraju pozivi i SMS poruke upućeni prema destinacijama koje ne ulaze u sastav regiona Zapadnog Balkana?

Minute za razgovore i količinu poruka, koje u okviru svojih paketa imate prema drugim mrežama u BiH, važe i za razgovore i SMS poruke kada se nađete u regionu Zapadnog Balkana, ukoliko pozivate neki od brojeva sa te teritorije. Dakle ukoliko pozivate ili šaljete poruke ka brojevima sa pozivnim brojem +387, +382, +383, +381, +389 ili +355, ostvareni saobraćaj se tarifira kao nacionalni. Odlazni pozivi i poruke upućeni ka bilo kojoj drugoj destinaciji van regiona Zapadnog Balkana (odnosno ka bilo kom pozivnom broju osim gore navedenih), tarifiraju se prema posebno utvrđenom Cjenovniku m:tel-a

  • 6. Postoje li količinska ograničenja za pozive, slanje SMS poruka i upotrebu mobilnog interneta dok se nalazim izvan matične zemlje i koristim mrežu drugog operatora u regionu Zapadnog Balkana?

Količina saobraćaja (razgovori, poruke i mobilni internet) koja može da se iskoristi u mrežama mobilnih operatora koji svoje usluge pružaju u regionu Zapadnog Balkana zavisi od m:tel tarifnog paketa koji koristite.

  • 7. Da li nakon potrošenog bonusa za mobilni internet u okviru svog tarifnog paketa mogu da prouzrokujem neželjene troškove?

Kada iskoristite dostupnu količinu mobilnog interneta, biće vam poslato SMS obavještenje o potrošenoj količini prenosa podataka u MB u romingu u regionu Zapadnog Balkana po domaćim cijenama bez dodatne roming naknade nakon čega se usluga prenosa podataka u romingu u regionu Zapadnog Balkana blokira do sljedećeg obračunskog perioda, kako ne biste prouzrokovali neželjene troškove. Ukoliko i dalje budete imali potrebu za korišćenjem mobilnog interneta u regionu Zapadnog Balkana, moći ćete kao i do sada da aktivirate jednu od dostupnih internet ili roming NET tarifnih opcija putem www.mtel.ba, mobilne aplikacije m:go ili servisa Moj meni.

  • 8. Postoji li vremensko ograničenje korišćenja telekomunikacionog saobraćaja u romingu u regionu Zapadnog Balkana i šta znači politika primjerenog korišćenja rominga?

Pravo na roming po cijenama nacionalnog saobraćaja možete da imate tokom svog cijelog boravka u regionu Zapadnog Balkana, ali dok god provodite više vremena kod kuće nego u inostranstvu. Upravo ovo se smatra poštenom upotrebom rominga.
U slučaju moguće zloupotrebe korišćenja rominga u regionu Zapadnog Balkana, vaš mobilni operater vas može kontaktirati ili zaračunati vam naknadu za vašu potrošnju u romingu.
Ukoliko se utvrdi da je SIM kartica tokom prethodnih 123 dana (4 mjeseca) više dana bila prijavljena na mreže operatora koji svoje usluge pružaju u regionu Zapadnog Balkana nego na matičnu mrežu, ili je veći dio saobraćaja ostvaren u mrežama operatora koji svoje usluge pružaju u regionu Zapadnog Balkana nego u matičnoj mreži, m:tel će poslati SMS poruku sa obavještenjem o tome da su prekršeni uslovi Politike primjerenog korišćenja i zatražiti da korisnik u roku od 15 dana prilagodi korišćenje kartice uslovima Politike primjerenog korišćenja. Ukoliko je i nakon 15 dana od SMS obavještenja i dalje ispunjen jedan od dva gore navedena uslova, m:tel će početi da naplaćuje dodatnu naknadu za taj saobraćaj.
Onog trenutka kada se utvrdi da je korisnik prilagodio korišćenje SIM kartice uslovima Politike primjerenog korišćenja, m:tel će prestati sa naplatom dodatne naknade, o čemu će korisnik biti obavješten SMS porukom.

  • 9.Koristim m:tel Dopunu, dakle prepiad uslugu. Kako će mi se tarifirati pozivi, internet i poruke u romingu u regionu Zapadnog Balkana?

Za Dopuna korisnike, važiće isti uslovi koje imaju i u matičnoj zemlji, a koji zavise od tarifnog modela ili tarifnom plana koji koriste. Dakle, ukoliko Dopuna tarifni plan podrazumijeva određenu količinu minuta, SMS poruka i mobilnog interneta u nacionalnom saobraćaju, to će da važi i u regionu Zapadnog Balkana. Svi dolazni pozivi koje primite u mrežama mobilnih operatora koji svoje usluge pružaju u regionu Zapadnog Balkana su besplatni i za Dopuna korisnike i neće se tarifirati.

  • 10. Da li uslugu korišćenja rominga u regionu Zapadnog Balkana moram sam da aktiviram ili će biti automatski uključena?

Uslugu ne morate da uključujete. Ona će vam nakon 1. jula 2021. godine automatski biti dostupna. Ono što je bitno jeste da na svom uređaju ne isključujete prenos mobilnih podataka kada prelazite na teritoriju pružanja usluga drugog operatera, kako biste ovu pogodnost mogli nesmetano da koristite gdje god se nađete u regionu Zapadnog Balkana.

  • 11. Ne planiram da putujem u region Zapadnog Balkana, da li će nova pravila o romingu uticati na mene?

Ne. Ukoliko ne putujete u region Zapadnog Balkana za vas se ništa neće promijeniti.

  • 12. Da li se nova pravila primijenjuju i na pozive koje od kuće upućujem prijateljima i porodici u inostranstvu?

Ne. Pozivi od kuće nisu roming. Nova pravila se odnose isključivo za komunikaciju tokom putovanja i povremeni boravak u regionu Zapadnog Balkana.

  • 13. Da li mi se više isplati da nabavim privremenu lokalnu SIM karticu kada otputujem u neku od zemalja regiona Zapadnog Balkana na neki duži period (dvije sedmice do mjesec dana)?

Politika primjerenog korišćenja rominga osmišljena je za osobe koje “povremeno putuju” u region Zapadnog Balkana i zbog toga nema potrebe da kupujete privremene lokalne SIM kartice ukoliko ne putujete na duži vremenski period. Međutim, ukoliko vaš put podrazumijeva boravak od više mjeseci bez prekida, kontaktirajte nas da vas posavjetujemo i pronađemo najbolje rješenje.

  • 14. Kupio sam dodatnu tarifnu opciju za mobilni internet. Da li taj internet mogu da koristim izvan matične mreže, tj. u mrežama drugih operatera u regionu zapadnog Balkana?

Ukoliko kupljena tarifna opcija podrazumijeva minute, SMS poruke i mobilni internet u nacionalnom saobraćaju ili u romingu, taj saobraćaj moći ćete da koristite na cijeloj teritoriji Zapadnog Balkana uz poštovanje politike primjerenog korišćenja. Pri tom kupljena tarifna opcija ima prednost u korišćenju u odnosu na saobraćaj koji dobijate u okviru svog tarifnog modela.

  • 15. Gdje mogu pronaći Obavještenje o uslovima korišćenja roming usluga za korisnike Mtel-a u regionu Zapadnog Balkana?

Uslove korišćenja možete pronaći na linku: Roming kao kod kuće (Region Zapadnog Balkana)

Kontaktirajte nas za više informacija

Pregled cijena na području Srbije (m:ts)

Zona 1A/1BZona2Zona 3Zona 4Zona 5Zona 6
Cijena poziva (KM/min)Cijena poziva (KM/min)--2,132,243,955,26
SMS (KM/SMS)SMS (KM/SMS)--0,130,130,130,13
Mobilni internet (KM/MB)Mobilni internet (KM/MB)-
Dolazni pozivi (KM/min)Dolazni pozivi (KM/min)0,00

Tarifni interval za odlazne pozive u zone 1a, 1b i 2 podešen je na 30+1 sekunde.
Tarifni interval za odlazne pozive prema ostalim zonama podešen je na 60+60 sekundi.
Cijena dolaznog poziva za postpaid pretplatnike je 0,00 KM/min sa uključenim PDV-om.
Tarifni interval za dolazne pozive podešen je na 1+1 sekunda.
Obračunski interval za GPRS je 1KB+1KB.

*Cijene za pozive i slanje SMS-a se obračunavaju kao cijene koje se primjenjuju u domaćoj mreži Mtela za korišćenje usluge poziva i slanje SMS-a prema ostalim mobilnim mrežama u BiH, a u zavisnosti od tarifnog modela kojeg korisnik koristi.

**Prenos podataka je onemogućen ukoliko korisnik nema određenu količinu mobilnog interneta definisanu u okviru pripadajuće/omogućene tarife/opcije za korišćenje u mrežama u regionu Zapadnog Balkana.

Spisak zemalja po zonama

Pregled cijena na području Crne Gore (m:tel)

Zona 1A/1BZona 2Zona 3Zona 4Zona 5 Zona 6
Cijena poziva (KM/min)Cijena poziva (KM/min)--1,321,653,295,26
SMS (KM/SMS)SMS (KM/SMS)--0,130,130,130,13
Mobilni internet (KM/MB)Mobilni internet (KM/MB)-
Dolazni pozivi (KM/min)Dolazni pozivi (KM/min)0,00

Tarifni interval za odlazne pozive u zone 1a, 1b i 2 podešen je na 30+1 sekunda. Tarifni interval za odlazne pozive prema ostalim zonama podešen je na 60+60 sekundi. Cijena dolaznog poziva za postpaid pretplatnike je 0,00 KM/min, sa uključenim PDV-om. Tarifni interval za dolazne pozive podešen je na 1+1 sekunda. Obračunski interval za GPRS je 1KB+1KB.

*Cijene za pozive i slanje SMS-a se obračunavaju kao cijene koje se primjenjuju u domaćoj mreži Mtela za korišćenje usluge poziva i slanje SMS-a prema ostalim mobilnim mrežama u BiH, a u zavisnosti od tarifnog modela kojeg korisnik koristi.

**Prenos podataka je onemogućen ukoliko korisnik nema određenu količinu mobilnog interneta definisanu u okviru pripadajuće/omogućene tarife/opcije za korišćenje u mrežama u regionu Zapadnog Balkana.

Spisak zemalja po zonama

Kada se korisnik nalazi u svim mrežama van Telekom Srbija grupe:

Zona 0Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4
Mreže u BiH (KM/min)Mreže u BiH (KM/min)-1,642,573,515,85
Lokalni pozivi (KM/min)Lokalni pozivi (KM/min)-1,642,342,342,34
Međunarodni - Zona 0 (KM/min)Međunarodni - Zona 0 (KM/min)-2,934,104,687,02
Međunarodni - ostale zone (KM/min)Međunarodni - ostale zone (KM/min)4,102,934,104,687,02
SMS (KM/SMS)SMS (KM/SMS)-0,590,590,700,70
Dolazni pozivi (KM/min)Dolazni pozivi (KM/min)0,00,701,171,762,11
Mobilni internet (KM/MB)Mobilni internet (KM/MB)-5,8525,7425,7425,74

Tarifni interval za odlazne pozive iz Zone 0 za postpaid korisnike mobilne telefonije Mtel-a a.d. Banja Luka prema mrežama u BiH, za lokalne pozive i za međunarodne pozive prema Zoni 0 podešen je na 30+1.
Tarifni interval za odlazne pozive iz Zone 0 za prepaid korisnike mobilne telefonije Mtel-a a.d. Banja Luka prema mrežama u BiH i za međunarodne pozive prema Zoni 0 podešen je na 30+1.
Tarifni interval za dolazne pozive u Zonu 0 podešen je na 1+1.
Tarifni interval za ostale zone podešen je na 60+60.
Obračunski interval za GPRS u Zoni 0 podešen je na 1KB+1KB.
Obračunski interval za GPRS u ostalim Zonama podešen je na 10KB+10KB.

*Cijene za pozive i slanje SMS-a se obračunavaju kao cijene koje se primjenjuju u domaćoj mreži Mtela za korišćenje usluge poziva i slanje SMS-a prema ostalim mobilnim mrežama u BiH, a u zavisnosti od tarifnog modela kojeg korisnik koristi.

**Prenos podataka je onemogućen ukoliko korisnik nema određenu količinu mobilnog interneta definisanu u okviru pripadajuće/omogućene tarife/opcije za korišćenje u mrežama u regionu Zapadnog Balkana.

Spisak zemalja po zonama

Kada se korisnik nalazi u mrežama Telekom Srbija grupe (m:ts Srbija)

Zona 1A/1BZona2Zona 3Zona 4Zona 5Zona 6
Cijena poziva (KM/min)Cijena poziva (KM/min)--2,232,334,125,50
SMS (KM/SMS)SMS (KM/SMS)--0,130,130,130,13
Mobilni internet (KM/MB)Mobilni internet (KM/MB)-
Dolazni pozivi (KM/min)Dolazni pozivi (KM/min)0,00

Tarifni interval za odlazne pozive u zone 1A, 1B i 2 je 30+1 sekunda, a za ostale odlazne pozive je 60+60 sekundi.
Tarifni interval za dolazne pozive je 1+1 sekunda.
Obračunski interval za GPRS je 1KB+1KB.
Sve cijene sadrže PDV.

*Cijene za pozive i slanje SMS-a se obračunavaju kao cijene koje se primjenjuju u domaćoj mreži Mtela za korišćenje usluge poziva i slanje SMS-a prema ostalim mobilnim mrežama u BiH, a u zavisnosti od tarifnog modela kojeg korisnik koristi.

**Prenos podataka je onemogućen ukoliko korisnik nema određenu količinu mobilnog interneta definisanu u okviru pripadajuće/omogućene tarife/opcije za korišćenje u mrežama u regionu Zapadnog Balkana.

Kada se korisnik nalazi u mrežama Telekom Srbija grupe (m:tel Crna Gora)

Zona 1A/1BZona 2Zona 3Zona 4Zona 5 Zona 6
Cijena poziva (KM/min)Cijena poziva (KM/min)--2,232,334,125,50
SMS (KM/SMS)SMS (KM/SMS)--0,130,130,130,13
Mobilni internet (KM/MB)Mobilni internet (KM/MB)-
Dolazni pozivi (KM/min)Dolazni pozivi (KM/min)0,00

Tarifni interval za odlazne pozive u zone 1A, 1B i 2 je 30+1 sekunda, a za ostale odlazne pozive je 60+60 sekundi.
Tarifni interval za dolazne pozive je 1+1 sekunda.
Obračunski interval za GPRS je 1KB+1KB.
Sve cijene sadrže PDV.

*Cijene za pozive i slanje SMS-a se obračunavaju kao cijene koje se primjenjuju u domaćoj mreži Mtela za korišćenje usluge poziva i slanje SMS-a prema ostalim mobilnim mrežama u BiH, a u zavisnosti od tarifnog modela kojeg korisnik koristi.

**Prenos podataka je onemogućen ukoliko korisnik nema određenu količinu mobilnog interneta definisanu u okviru pripadajuće/omogućene tarife/opcije za korišćenje u mrežama u regionu Zapadnog Balkana.

Kada se korisnik nalazi u svim mrežama van Telekom Srbija grupe:

Zona 0Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4
Mreže u BiH (KM/min)Mreže u BiH (KM/min)-1,992,934,106,79
Lokalni pozivi (KM/min)Lokalni pozivi (KM/min)-2,694,685,388,07
Međunarodni - Zona 0 (KM/min)Međunarodni - Zona 0 (KM/min)-2,684,685,388,07
Međunarodni - ostale zone (KM/min)Međunarodni - ostale zone (KM/min)4,102,694,685,388,07
SMS (KM/SMS)SMS (KM/SMS)-0,700,700,820,82
Dolazni pozivi (KM/min)Dolazni pozivi (KM/min)0,000,821,402,052,46
Mobilni internet (KM/MB)Mobilni internet (KM/MB)-6,4428,0828,0828,08

Tarifni interval za odlazne pozive iz Zone 0 za postpaid korisnike mobilne telefonije Mtel-a a.d. Banja Luka prema mrežama u BiH, za lokalne pozive i za međunarodne pozive prema Zoni 0 podešen je na 30+1.
Tarifni interval za odlazne pozive iz Zone 0 za prepaid korisnike mobilne telefonije Mtel-a a.d. Banja Luka prema mrežama u BiH i za međunarodne pozive prema Zoni 0 podešen je na 30+1.
Tarifni interval za dolazne pozive u Zonu 0 podešen je na 1+1.
Tarifni interval za ostale zone podešen je na 60+60.
Obračunski interval za GPRS u Zoni 0 podešen je na 1KB+1KB.
Obračunski interval za GPRS u ostalim Zonama podešen je na 10KB+10KB.

Spisak zemalja po zonama

Lista mrežnih oznaka m:tel Roaming partnera (PRETPLATA)

Mrežne oznake roming partnera u Srbiji
OperatorHandset displayNet Roming TO
NET mts SRB ili MTEL CG
Net Zapadni Balkan
Telekom SrbijaTelekom SrbijaMTSNET mts SRB ili MTEL CG
Net Zapadni Balkan
mt:s
Telekom Srbija
220 03
YUG 03
Net Zapadni BalkanYettelYettelYettelNet Zapadni Balkan
SRB Yettel
Telenor
YU TELENOR
SRB TELENOR
YUG 01
220 01
MOBTEL
YU MOBTEL
A1 SrbijaA1 SrbijaA1 SRB
Vip
Vip SRB
YU05
SCG 05
Topnet Serbia
Mrežne oznake roming partnera u Crnoj Gori
OperatorHandset displayNet Roming TO
NET mts SRB ili MTEL CG
Net Zapadni Balkan
MTELMTELMTELNET mts SRB ili MTEL CG
Net Zapadni Balkan
m:tel
m:tel Montenegro
29703
Net Zapadni BalkanOne Crna GoraOne Crna GoraOneNet Zapadni Balkan
Telenor
297 01
Telenor
Crnogorski TelekomCrnogorski TelekomTelekom.me
T.me
MNE 02
297 02
Mrežne oznake roming partnera u Sjevernoj Makedoniji
OperatorHandset display informationNet Roming TO
Net Zapadni BalkanA1 MakedonijaA1 MakedonijaA1 MKNet Zapadni Balkan
ONE
MKD02
MTS
MTS AD
Cosmofon
Makedonski TelekomMakedonski TelekomTelekom MK
MKT MK
T-Mobile MK
TMO MK
294 01
Mrežne oznake roming partnera na Kosovu
OperatorHandset display informationNet Roming TO
Net Zapadni BalkanIPKO Telecommunication LLCIPKO Telecommunication LLCIPKONet Zapadni Balkan
221 02
Kosovo Telecom (Vala)Kosovo Telecom (Vala)vala
Mrežne oznake roming partnera u Albaniji
OperatorHandset display informationNet Roming TO
Net Zapadni BalkanOne TelecommunicationsOne TelecommunicationsOne.alNet Zapadni Balkan
Telekom.al
ONE.al
276 01
ALBtelecomALBtelecomEAGLE AL
Vodafone AlbaniaVodafone AlbaniaVodafone AL
Voda AL
AL-02
276 02
Mrežne oznake roming partnera u Hrvatskoj
OperatorHandset display informationNet Roming TO
Net roaming HrvatskaHrvatski TelekomHrvatski TelekomHT HRNet roaming Hrvatska
219 01
T-Mobile
Telemach HrvatskaTelemach HrvatskaTM HR
Telemach
A1 HrvatskaA1 HrvatskaA1 HR
HR 10
219 10
Mrežne oznake roming partnera u Sloveniji
OperatorHandset display informationNet Roming TO
Net roming SlovenijaTelekom SlovenijeTelekom SlovenijeMobitelNet roming Slovenija
SI GSM
A1 SlovenijaA1 SlovenijaA1 SI
TelemachTelemachTELEMACH
Tusmobil
Mrežne oznake roming partnera u Grčkoj
OperatorHandset display informationNet Roming TO
NET roming GrčkaCosmote - T-MOBILECosmote - T-MOBILECOSMOTENET roming Grčka
GR COSMOTE
C-OTE
VodafoneVodafonevoda GR
vodafone GR
GR VODAFONE
VODAFONE GR
PANAFON
Mrežne oznake roming partnera u Turskoj
OperatorHandset display informationNet Roming TO
Roaming NET TurskaTurkcellTurkcellTCELLRoaming NET Turska
TR TURKCELL
TR TCELL
TURKCELL
VodafoneVodafoneVF-TR
Vodafone Türkiye
VODAFONE TR
Mrežne oznake roming partnera u Italiji
OperatorHandset display informationNet Roming TO
NET roming ItalijaTIMTIMTIM@seaNET roming Italija
I TIM
TIM
Vodafone ItaliaVodafone Italiavoda IT
VODAFONE IT
OMNITEL
I OMNI
Mrežne oznake roming partnera u Portugalu
OperatorHandset display informationNet Roming TO
NET roming VodafoneVodafone PortugalVodafone Portugalvoda PNET roming Vodafone
VODAFONE P
Mrežne oznake roming partnera u Španiji
OperatorHandset display informationNet Roming TO
NET roming VodafoneVodafone EspañaVodafone Españavoda ESNET roming Vodafone
VODAFONE ES
E-VODAFONE
E-AIRTEL
Mrežne oznake roming partnera u Austriji
OperatorHandset display informationNet Roming TO
Net roming Austrija/NjemačkaT-MobileT-MobileMagentaTNet roming Austrija/Njemačka
Magenta-T-t
telering
T-Mobile A - A03
232-03
Magenta-T
A1 Telekom AustriaA1 Telekom AustriaA1
Mrežne oznake roming partnera u Njemačkoj
OperatorHandset display informationNet Roming TO
Net roming Austrija/NjemačkaTelekom DeutschlandTelekom DeutschlandTDGNet roming Austrija/Njemačka
Telekom.de
T-D1
D1-Telekom
T-Mobile D
D1
VodafoneVodafoneVodafone.de
Vodafone
Mrežne oznake roming partnera u Švajcarskoj
OperatorHandset display informationNet Roming TO
NET roming ŠvajcarskaSwisscomSwisscomSwisscomNET roming Švajcarska
Swiss GSM
SwisscomFL
SunriseSunriseSunrise CH
Sunrise
Mrežne oznake roming partnera u Češkoj Republici
OperatorHandset display informationNet Roming TO
NET roming T-mobileT-Mobile Czech RepublicT-Mobile Czech RepublicT-Mobile CZNET roming T-mobile
TMO CZ
Mrežne oznake roming partnera u Mađarskoj
OperatorHandset display informationNet Roming TO
NET roming MađarskaMagyar TelekomMagyar TelekomTHUNET roming Mađarska
Telekom HU
T-Mobile H
T HU
WESTEL
Vodafone HungaryVodafone HungaryVodafone HU
Voda HU
Mrežne oznake roming partnera u Poljskoj
OperatorHandset display informationNet Roming TO
NET roming T-mobileT-Mobile PolskaT-Mobile PolskaTM PLNET roming T-mobile
T-Mobile.pl
PL 02
POL02
ERA PL
ERA
260 02
Mrežne oznake roming partnera u Slovačka
OperatorHandset display informationNet Roming TO
NET roming T-mobileSlovak TelekomSlovak TelekomTelekom SKNET roming T-mobile
Telekom
T-Mobile SK
Mrežne oznake roming partnera u Rumuniji
OperatorHandset display informationNet Roming TO
NET roming T-mobileTelekom RomaniaTelekom RomaniaTELEKOM.RONET roming T-mobile
226 06
RO 06
RO 03
226 03
Mrežne oznake roming partnera u Kini
OperatorHandset display informationNet Roming TO
Net roming KinaChina UnicomChina UnicomChina UnicomNet roming Kina
CHN-UNICOM
UNICOM
CHN CUGSM
CUGSM
460 01
Mrežne oznake roming partnera u SAD
OperatorHandset display informationNet Roming TO
Net roming SADT-MobileT-MobileT-MobileNet roming SAD

Pregled u kojim zemljama i mrežama važi tarifna opcija NET Roming Evropa možete pogledati ovdje.

Lista zadnji put ažurirana 15.11.2023.
Napomena: ukoliko roming partner više ne podržava 3G mrežni standard za prenos podataka, za najbolje iskustvo prenosa mobilnih podataka je neophodno imati aktuelnu m:tel 4G SIM karticu. Za aktuelne ili još više informacija pozovite 066 10 10 10 (U inostranstvu je poziv moguć na +38766101010 i naplaćuje se prema važećim cijenama poziva iz rominga).

Lista mrežnih oznaka m:tel Roaming partnera (DOPUNA)

Mrežne oznake roming partnera u Srbiji
OperatorHandset displayNet Roming TO
NET mts SRB ili MTEL CG
Net Zapadni Balkan
Telekom SrbijaTelekom SrbijaMTSNET mts SRB ili MTEL CG
Net Zapadni Balkan
mt:s
Telekom Srbija
220 03
YUG 03
Net Zapadni BalkanYettelYettelYettelNet Zapadni Balkan
SRB Yettel
Telenor
YU TELENOR
SRB TELENOR
YUG 01
220 01
MOBTEL
YU MOBTEL
A1 SrbijaA1 SrbijaA1 SRB
Vip
Vip SRB
YU05
SCG 05
Topnet Serbia
Mrežne oznake roming partnera u Crnoj Gori
OperatorHandset displayNet Roming TO
NET mts SRB ili MTEL CG
Net Zapadni Balkan
MTELMTELMTELNET mts SRB ili MTEL CG
Net Zapadni Balkan
m:tel
m:tel Montenegro
29703
Net Zapadni BalkanOne Crna GoraOne Crna GoraOneNet Zapadni Balkan
Telenor
297 01
Telenor
Crnogorski TelekomCrnogorski TelekomTelekom.me
T.me
MNE 02
297 02
Mrežne oznake roming partnera u Sjevernoj Makedoniji
OperatorHandset display informationNet Roming TO
Net Zapadni BalkanA1 MakedonijaA1 MakedonijaA1 MKNet Zapadni Balkan
ONE
MKD02
MTS
MTS AD
Cosmofon
Makedonski TelekomMakedonski TelekomTelekom MK
MKT MK
T-Mobile MK
TMO MK
294 01
Mrežne oznake roming partnera na Kosovu
OperatorHandset display informationNet Roming TO
Net Zapadni BalkanIPKO Telecommunication LLCIPKO Telecommunication LLCIPKONet Zapadni Balkan
221 02
Kosovo Telecom (Vala)Kosovo Telecom (Vala)vala
Mrežne oznake roming partnera u Albaniji
OperatorHandset display informationNet Roming TO
Net Zapadni BalkanOne TelecommunicationsOne TelecommunicationsOne.alNet Zapadni Balkan
Telekom.al
ONE.al
276 01
ALBtelecomALBtelecomEAGLE AL
Vodafone AlbaniaVodafone AlbaniaVodafone AL
Voda AL
AL-02
276 02
Mrežne oznake roming partnera u Hrvatskoj
OperatorHandset display informationNet Roming TO
Net roaming HrvatskaHrvatski TelekomHrvatski TelekomHT HRNet roaming Hrvatska
219 01
T-Mobile
Telemach HrvatskaTelemach HrvatskaTM HR
Telemach
A1 HrvatskaA1 HrvatskaA1 HR
HR 10
219 10
Mrežne oznake roming partnera u Sloveniji
OperatorHandset display informationNet Roming TO
Net roming SlovenijaTelekom SlovenijeTelekom SlovenijeMobitelNet roming Slovenija
SI GSM
A1 SlovenijaA1 SlovenijaA1 SI
TelemachTelemachTELEMACH
Tusmobil
Mrežne oznake roming partnera u Grčkoj
OperatorHandset display informationNet Roming TO
NET roming GrčkaCosmote - T-MOBILECosmote - T-MOBILECOSMOTENET roming Grčka
GR COSMOTE
C-OTE
VodafoneVodafonevoda GR
vodafone GR
GR VODAFONE
VODAFONE GR
PANAFON
Mrežne oznake roming partnera u Turskoj
OperatorHandset display informationNet Roming TO
Roaming NET TurskaTurkcellTurkcellTCELLRoaming NET Turska
TR TURKCELL
TR TCELL
TURKCELL
VodafoneVodafoneVF-TR
Vodafone Türkiye
VODAFONE TR
Mrežne oznake roming partnera u Italiji
OperatorHandset display informationNet Roming TO
NET roming ItalijaTIMTIMTIM@seaNET roming Italija
I TIM
TIM
Vodafone ItaliaVodafone Italiavoda IT
VODAFONE IT
OMNITEL
I OMNI
Mrežne oznake roming partnera u Portugalu
OperatorHandset display informationNet Roming TO
NET roming VodafoneVodafone PortugalVodafone Portugalvoda PNET roming Vodafone
VODAFONE P
Mrežne oznake roming partnera u Španiji
OperatorHandset display informationNet Roming TO
NET roming VodafoneVodafone EspañaVodafone Españavoda ESNET roming Vodafone
VODAFONE ES
E-VODAFONE
E-AIRTEL
Mrežne oznake roming partnera u Austriji
OperatorHandset display informationNet Roming TO
Net roming Austrija/NjemačkaT-MobileT-MobileMagentaTNet roming Austrija/Njemačka
Magenta-T-t
telering
T-Mobile A - A03
232-03
Magenta-T
A1 Telekom AustriaA1 Telekom AustriaA1
Mrežne oznake roming partnera u Njemačkoj
OperatorHandset display informationNet Roming TO
Net roming Austrija/NjemačkaTelekom DeutschlandTelekom DeutschlandTDGNet roming Austrija/Njemačka
Telekom.de
T-D1
D1-Telekom
T-Mobile D
D1
VodafoneVodafoneVodafone.de
Vodafone
Mrežne oznake roming partnera u Švajcarskoj
OperatorHandset display informationNet Roming TO
NET roming ŠvajcarskaSwisscomSwisscomSwisscomNET roming Švajcarska
Swiss GSM
SwisscomFL
SunriseSunriseSunrise CH
Sunrise
Mrežne oznake roming partnera u Češkoj Republici
OperatorHandset display informationNet Roming TO
Roaming 1GB, Roaming 2GBT-Mobile Czech RepublicT-Mobile Czech RepublicT-Mobile CZRoaming 1GB, Roaming 2GB
TMO CZ
NET roming VodafoneVodafone Czech RepublicVodafone Czech RepublicVodafoneNET roming Vodafone
Vodafone CZ
CZ-03
230 03
Mrežne oznake roming partnera u Mađarskoj
OperatorHandset display informationNet Roming TO
NET roming MađarskaMagyar TelekomMagyar TelekomTHUNET roming Mađarska
Telekom HU
T-Mobile H
T HU
WESTEL
Vodafone HungaryVodafone HungaryVodafone HU
Voda HU
Mrežne oznake roming partnera u Poljskoj
OperatorHandset display informationNet Roming TO
Roaming 1GB, Roaming 2GBT-Mobile PolskaT-Mobile PolskaTM PLRoaming 1GB, Roaming 2GB
T-Mobile.pl
PL 02
POL02
ERA PL
ERA
260 02
Mrežne oznake roming partnera u Slovačka
OperatorHandset display informationNet Roming TO
Roaming 1GB, Roaming 2GBSlovak TelekomSlovak TelekomTelekom SKRoaming 1GB, Roaming 2GB
Telekom
T-Mobile SK
Mrežne oznake roming partnera u Rumuniji
OperatorHandset display informationNet Roming TO
Roaming 1GB, Roaming 2GBTelekom RomaniaTelekom RomaniaTELEKOM.RORoaming 1GB, Roaming 2GB
226 06
RO 06
RO 03
226 03
NET roming VodafoneVodafone RomaniaVodafone RomaniaVF-RONET roming Vodafone
RO Vodafone RO
Vodafone RO
Mrežne oznake roming partnera u Holandiji
OperatorHandset display informationNet Roming TO
Roaming 1GB, Roaming 2GBT-Mobile NetherlandsT-Mobile NetherlandsTMO NLRoaming 1GB, Roaming 2GB
T-Mobile NL
Ben NL
204 16
NET roming VodafoneVodafone LibertelVodafone Libertelvoda NLNET roming Vodafone
Vodafone NL
Mrežne oznake roming partnera u SAD-u
OperatorHandset display informationNet Roming TO
Net roming SADT-MobileT-MobileT-MobileNet roming SAD
Mrežne oznake roming partnera u Irskoj
OperatorHandset display informationNet Roming TO
NET roming VodafoneVodafone IrelandVodafone Irelandvoda IENET roming Vodafone
vodafone IE
Eircell
VODA
Mrežne oznake roming partnera u Velikoj Britaniji
OperatorHandset display informationNet Roming TO
NET roming VodafoneVodafoneVodafonevoda UKNET roming Vodafone
VODAFONE UK
Mrežne oznake roming partnera u Gani
OperatorHandset display informationNet Roming TO
NET roming VodafoneVodafone GhanaVodafone GhanavodafoneNET roming Vodafone
GH Vodafone
GH 02
ONEtouch
620 02
Mrežne oznake roming partnera u Novom Zelandu
OperatorHandset display informationNet Roming TO
NET roming VodafoneVodafoneVodafonevoda NZNET roming Vodafone
vodafone NZ
Vodafone
Mrežne oznake roming partnera u Južnoafričkoj Republici
OperatorHandset display informationNet Roming TO
NET roming VodafoneVodafone Pty LtdVodafone Pty LtdVodacomNET roming Vodafone
VodaCom-SA
Mrežne oznake roming partnera u Tanzaniji
OperatorHandset display informationNet Roming TO
Net roming TanzanijaVodafone TanzaniaVodafone TanzaniaVodaComNET roming Tanzanija
64004
Mrežne oznake roming partnera u Kini
OperatorHandset display informationNet Roming TO
Net roming KinaChina UnicomChina UnicomChina UnicomNet roming Kina
CHN-UNICOM
UNICOM
CHN CUGSM
CUGSM
460 01


Pregled u kojim zemljama i mrežama važi tarifna opcija NET Roming Evropa možete pogledati ovdje.

Lista zadnji put ažurirana 15.11.2023.
Napomena: ukoliko roming partner više ne podržava 3G mrežni standard za prenos podataka, za najbolje iskustvo prenosa mobilnih podataka je neophodno imati aktuelnu m:tel 4G SIM karticu. Za aktuelne ili još više informacija pozovite 066 10 10 10 (U inostranstvu je poziv moguć na +38766101010 i naplaćuje se prema važećim cijenama poziva iz rominga).

Mjesto za vaša pitanja

Pošaljite nam e-mail na Korisničku podršku

Kontakt centar

Pozovite 0800 50 000. Tu smo za vas 24 časa dnevno!

Social

Uvijek smo vam dostupni na Facebooku, Youtubeu i Instagramu.

Poslovnice

Posjetite naša prodajna mjesta i saznajte sve što vas interesuje.