Putem besplatnog broja realizujte:

Reklamno - marketinške aktivnosti

Prihvatanje narudžbina i prodaje proizvoda (usluga)

Prihvatanja i rješavanja žalbi korisnika

Jedan od pristupa u Call Centru kompanije

Poboljšanja komunikacije sa važnijim korisnicima

Govorne poruke željenog sadržaja na govornim automatima

Šta dobijam uz Free Phone uslugu?

Govorne poruke željenog sadržaja

Sistemske govorne poruke

Stavljanje poziva u red za čekanje