Obavještenje o izmjeni uslova korišćenja „Ino“ tarifnih opcija i tarifnih opcija „m:ts“ i „m:ts fiksna“

Obavještavamo vas da će se od 13. oktobra 2023. godine primjenjivati izmijenjeni uslovi korišćenja „Ino“

Obavještavamo vas da će se od 13. oktobra 2023. godine primjenjivati izmijenjeni uslovi korišćenja „Ino“ tarifnih opcija i tarifnih opcija „m:ts“ i „m:ts fiksna“.

Od navedenog datuma, pored korisnika postpaid tarifnih modela Pretplata Start, Pretplata Plus, Pretplata Plus NET, Pretplata Top, Pretplata Max, Pretplata Premium,Pretplata:XS, Pretplata:XS+, Pretplata:S+, Pretplata:S Net+, Pretplata:M+, Pretplata:L+, Pretplata:XXL+ i Pretplata:KDRS  usluge mobilne telefonije, korišćenje usluge omogućava se i za korisnike tarifnih modela Pretplata Start 300.

Takođe, pored korisnika TOTAL GROUP usluge, tarifnih modela „m:biz“, „BEZ LIMITA – FLEX”, „BEZ LIMITA – FLAT”, „FLEX PLUS”, „FLAT PLUS” i „Flat 1”, korišćenje usluge omogućava i za korisnike tarifnih modela „BIZ“.

Posebne uslove korišćenja „Ino“ tarifnih opcija i tarifnih opcija „m:ts“ i „m:ts fiksna“ koji će se primjenjivati od 13. oktobra 2023. godine, možete da pogledate ovdje:

Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga dostupni su na stranici www.mtel.ba/uslovi-koriscenja  kao i na m:tel prodajnim mjestima.