Obavještenje o izmjeni Posebnih uslova pružanja usluge pristupa Internetu-NetBiz tarifni modeli

Izmijenjeni uslovi pružanja usluge pristupa Internetu-NetBiz tarifni modeli.

Obavještavamo vas da će se od 21. maja 2020. godine, primjenjivati izmijenjeni uslovi pružanja  usluge pristupa Internetu-NetBiz tarifni modeli.

Za korisnike usluge pristupa Internetu u ponudu se uvodi tarifni model NetBiz škole, koji će moći koristiti vaspitno obrazovne ustanove – osnovne i srednje škole, koje se finansiraju iz budžeta RS, a ukoliko postoje tehničke mogućnosti za njegovu realizaciju.

Ukoliko na lokaciji realizacije usluge pristupa Internetu ne postoje tehničke mogućnosti za korišćenje tarifnog modela NetBiz škole, navedenim korisnicima se omogućava korišćenje ostalih tarifnih modela usluge pristupa Internetu, u skladu sa važećim Cjenovnikom Mtela.

Cijena pristupa usluzipristupa Internetu za tarifni model NetBiz škole uz ugovor na 12 mjeseci iznosi 29,25 KM, a uz ugovor od 24 mjeseca, cijena je 1,17 KM, sa uračunatim PDV-om.

Pristupna brzina i cijena mjesečne pretplate:

Tarifni model

Pristupna tehnologija/ pristupna  brzina

Protok

Mjesečna pretplata sa PDV-om u KM

ADSL

VDSL

GPON

NetBiz škole

do 10240/640 Kbps

do 50/5 Mbps

100/50 Mbps

Flat

40,00

Korisnicima tarifnog modela NetBiz škole biće omogućeno, na zahtjev, a u okviru cijene mjesečne pretplate, i korišćenje hosting paketa usluga MINI.

Vaspitno obrazovne ustanove – osnovne i srednje škole, koje se finansiraju iz budžeta RS, za priključke za koje je omogućeno korišćenje tarifnog modela NetBiz školeu okviru usluge pristupa Internetu, nemaju mogućnost korišćenja popusta na mjesečnu pretplatu koji je definisan važećim Posebnim uslovima pružanja usluge pristupa Internetu-NetBiz tarifni modeli za vaspitno obrazovne ustanove.

Ostali uslovi i cijene korišćenja usluge pristupa Internetu-NetBiz tarifni modeliostaju nepromijenjeni.

Izmjenu Posebnih uslova pružanja usluge pristupa Internetu-NetBiz tarifni modeli, koji će se primjenjivati od 21. maja 2020. godine, možete da pogledate ovdje:

Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga dostupni su na stranici www.mtel.ba/uslovi-koriscenja, kao i na m:tel prodajnim mjestima.