Obavještenje o uslovima korišćenja tarifnog modela „Kombinacija“

Novi, posebni uslovi korišćenja tarifnog modela „Kombinacija“.

Obavještavamo vas da će se od 9. oktobra 2019. godine primjenjivati posebni uslovi korišćenja tarifnog modela „Kombinacija“.

Od navedenog datuma vrši se izmjena na način  da se za navedene korisnike u okviru cijene mjesečne pretplate, pored bonusa od  60 minuta za pozive prema svim mobilnim i fiksnim mrežama u BiH i 60 SMS poruka prema svim mrežama u BiH, omogućava i bonus mobilnog interneta od 5 GB i neograničen pristup Facebook-u i Instagram-u umjesto bonusa mobilnog interneta od 200 MB.

Pored toga, u ponudi neće više biti mogućnost korišćenja bonusa mobilnog internata od 2GB u okviru cijene mjesečne pretplate, pri čemu postojeći korisnici navedenog tarifnog modela  koji su zaključili ugovor sa minimalnim periodom trajanja po osnovu korišćenja bonusa mobilnog interneta u okviru cijene mjesečne pretplate u iznosu od 2 GB, imaju mogućnost da zaključe novi ugovor po osnovu kupovine telefona sa minimalnim periodom od 12 ili 24 mjeseca i ostvare bonus mobilnog interneta u okviru cijene mjesečne pretplate u iznosu od 5 GB i neograničen pristup Facebook-u i Instagram-u.

Istovremeno, korisnicima tarifnog modela “Kombinacija” omogućava se i kupovina paketa mobilnog telefona po cijenama i uslovima definisanim važećim Cjenovnikom Mtela za korisnike predmetnog tarifnog modela, uz zaključivanje ugovora sa minimalnim periodom trajanja od 12 mjeseci.

Posebne uslove korišćenja tarifnog modela „Kombinacija“ koji će se primjenjivati od 9. oktobra 2019. godine, možete da pogledate na linku ispod:

Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga dostupni su na stranici www.mtel.ba/uslovi-koriscenja  kao i na m:tel prodajnim mjestima.