Obavještenje o izmjeni uslova pružanja usluge Besplatni telefonski poziv – Free phone (FPH)

Novi, izmijenjeni uslovi uslovi pružanja usluge Besplatni telefonski poziv – Free phone (FPH).

Obavještavamo vas da će se od 1. oktobra 2019. godine primjenjivati novi, izmijenjeni uslovi uslovi pružanja usluge Besplatni telefonski poziv – Free phone (FPH).

Od navedenog datuma pretplatnicima usluge Besplatni telefonski poziv kome je odredište usluge govorni automat Mtela (IVR sistem), a u slučaju da pozivni broj završava na fiksnom telefonskom priključku ili postpaid priključku mobilne telefonije pretplatnika kao odredištu usluge, cijene poziva će se obračunavati u skladu sa važećim Cjenovnikom Mtela definisanim za cijene poziva kada je odredište usluge u fiksnoj, odnosno mobilnoj mreži Mtela.

Ostali uslovi i cijene za korišćenje usluge Besplatni telefonski poziv – Free phone (FPH) ostaju nepromijenjeni.

Posebne uslove pružanja usluge Besplatni telefonski poziv – Free phone (FPH) koji će se primjenjivati od 1. oktobra 2019 godine, možete da pogledate na linku ispod:

Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga dostupni su na stranici www.mtel.ba/uslovi-koriscenja  kao i na m:tel prodajnim mjestima.