Obavještenje telekom operatorima na telekomunikacionom tržištu BiH

Izmjene i dopune Referentne ponude.

Mtel a.d. Banja Luka je izvršio izmjene i dopune Referentne ponude za veleprodaju iznajmljenih linija, na koje je Regulatorna agencija za komunikacije BiH dala saglasnost br. 02-29-1801-2/19 od 02.08.2019. godine.

Izmjene predmetnog dokumenta su urađene u dijelu koji se odnosi na poglavlje Referentne ponude za veleprodaju iznajmljenih linija Prilog 7 - Cjenovnik usluge veleprodaje iznajmljenih linija.

Detaljnije informacije o Referentnoj ponudi za veleprodaju iznajmljenih linija mogu se pronaći na Internet stranici www.mtel.ba.

U skladu sa propisima, ovaj dokument se mora javno objaviti 30 dana prije početka primjene, što ovim i činimo.

Izmjene Referentne ponude za veleprodaju iznajmljenih linija možete pogledati na dokumentu ispod: