Obavještenje o izmjeni uslova pružanja IPTV usluge

Obavještavamo vas da će se od 1. novembra 2023.

Obavještavamo vas da će se od 1. novembra 2023. godine primjenjivati izmijenjeni uslovi  pružanja IPTV usluge.

Od navedenog datuma vrši se izmjena tako da se mijenjaju cijene mjesečnih pretplata za korišćenje svih tarifnih modela IPTV usluge, kako slijedi:

-          Nova cijena mjesečne pretplate za BIZTV iznosi 26,91 KM sa uključenim PDV-om,

-          Nova cijena mjesečne pretplate za BIZ TV 1 iznosi 26,91 КМ sa uključenim PDV-om,

-          Nova cijena mjesečne pretplate za BIZ TV 2 iznosi 21,06 КМsa uključenim PDV-om.

Ostali uslovi i cijene pružanja IPTVusluge ostaju nepromijenjeni.

Posebne uslove pružanja  IPTV usluge koji će se primjenjivati od 1.novembra 2023. godine, možete da pogledate ovdje: 

Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga dostupni su na stranici www.mtel.ba/uslovi-koriscenja  kao i na m:tel prodajnim mjestima.