Obavještenje o izmjeni uslova pružanja usluge Mtel WiFi

Izmijenjeni posebni uslovi pružanja usluge Mtel WiFi.

Obavještavamo vas da će se od 9. aprila 2019. godine primijenjivati izmijenjeni posebni uslovi pružanja usluge Mtel WiFi.

Korisnicima ove usluge, a koji su korisnici usluga mobilne telefonije Mtela, u okviru korišćenja Mtel WiFi usluge odobrava se pristup internetu na javno dostupnim lokacijama, a na osnovu autentifikacije putem EAP-SIM protokola, pri čemu im se omogućava da putem portala https://wi-fi.mtel.ba izvrše odabir i aktivaciju odgovarajuće tarifne opcije Flat za korišćenje usluge Mtel WiFi prema uslovima i cijenama definisanim Cjenovnikom Mtela, umjesto dosadašnjeg načina aktivacije navedene usluge i odabira odgovarajuće tarifne opcije Standard/Premiumputem slanja inicijalne SMS poruke, sa odgovarajućom ključnom rječju.

Takođe, korisnicima usluge Mtel WiFi, a koji su korisnici usluge mobilne telefonije Mtela, odabirom odgovarajuće opcije 15min FREE na portalu https://wi-fi.mtel.ba, omogućava se prvih 15 minuta pristupa internetu bez naknade,  umjesto 30 minuta pristupa internetu putem navedene usluge bez naknade, slanjem inicijalne SMS poruke sa odgovarajućom ključnom rječju na pristupni broj 0651160.

Istovremeno, vrši se izmjena ponude vrijednosnog vaučera, na osnovu čije kupovine se omogućava aktivacija usluge Mtel WiFi putem portala https://wi-fi.mtel.ba, tako da se za odgovarajuću ponudu tarifne opcije Flat definiše odgovarajući iznos vrijednosnog vaučera.

Posebne uslove pružanja usluge Mtel WiFi koji će se primjenjivati od 9. aprila 2019. godine, možete da pogledate ovdje:

Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga dostupni su na stranici www.mtel.ba/uslovi-koriscenja  kao i na m:tel prodajnim mjestima.