Izmjena uslova korišćenja tarifne opcije Internet za postpaid korisnike

Obavještavamo vas da će se od 26. juna 2021. godine primjenjivati novi, izmijenjeni uslovi korišćenja tarifne opcije Internet za korisnike sa postpaid načinom plaćanja.

Obavještenje o izmjeni uslova korišćenja tarifne opcije Internet za korisnike sa postpaid načinom plaćanja

Obavještavamo vas da će se od 26. juna 2021. godine primjenjivati novi, izmijenjeni uslovi korišćenja tarifne opcije Internet za korisnike sa postpaid načinom plaćanja.

Od navedenog datuma, u ponudu se uvode tarifne opcije Internet 1 GB i Internet 10 GB.

Korisnici će kupovinom tarifne opcije Internet 1 GB po cijeni u iznosu od 3,50 KM, sa uključenim PDV-om, dobiti 1 GB bonusa mobilnog interneta kojeg mogu iskoristiti po maksimalnoj brzini prenosa podataka, sa periodom važenja od 7 dana, dok će kupovinom tarifne opcije Internet 10 GB po cijeni u iznosu od 15,00 KM, sa uključenim PDV-om, dobiti 10 GB bonusa mobilnog interneta kojeg mogu iskoristiti po maksimalnoj brzini prenosa podataka, sa periodom važenja od 15 dana.

Ukoliko se dodijeljeni bonus mobilnog interneta iskoristi prije isteka perioda važenja tarifne opcije Internet 1 GB i Internet 10 GB, navedenim korisnicima biće omogućen neograničen pristup internetu, ali po smanjenoj brzini protoka.

Posebne uslove korišćenja tarifne opcije Internet za korisnike sa postpaid načinom plaćanjakoji će se primjenjivati od 26. juna 2021. godine, možete da pogledate ispod:

Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga dostupni su na stranici www.mtel.ba/uslovi-koriscenja  kao i na m:tel prodajnim mjestima.