Obavještenje o izmjeni uslova pružanja integrisanih usluga

Primjenjivati izmijenjeni uslovi pružanja integrisanih usluga.

Obavještavamo vas da će se od 1. januara 2020. godine, primjenjivati izmijenjeni uslovi pružanja integrisanih usluga.

Korisnicima paketa usluga TV+NET:S omogućava se korišćenje dodatnog TV paketa programa IPTV Pink plus u okviru cijene mjesečne pretplate navedenog paketa.

Takođe, vrši se izmjena naknade za ponovno uključenje integrisanih usluga nakon privremenog isključenja zbog neizmirenih obaveza po telekomunikacionom računu, tako da iznosi 5,85 KM sa uključenim PDV-om.

Pored toga, korisnicima dodatne usluge Smart Home se omogućava da na njihov zahtjev instalaciju korisničke terminalne opreme, koja obuhvata Smart Home paket terminalne opreme, izvrši m:tel, uz plaćanje jednokratne naknade u iznosu od 49,90 KM sa uključenim PDV-om.

Izmjenu Posebnih uslova pružanja integrisanih usluga, koji će se primjenjivati od 1. januara 2020. godine, možete da pogledate ovdje:

Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga dostupni su na stranici www.mtel.ba/uslovi-koriscenja, kao i na m:tel prodajnim mjestima.