Obavještenje o izmjeni uslova pružanja usluge Moji najbliži

Izmijenjeni uslovi pružanja usluge Moji najbliži

Obavještavamo vas da će se od 1. novembra 2019. godine, primjenjivati izmijenjeni uslovi pružanja usluge Moji najbliži.

Od navedenog datuma, vrši se izmjena načina iskazivanja bonus minuta i SMS poruka uključenih u mjesečnu pretplatu. Bonus po članu VPN grupe Moji najbliži za korisnike tarifnih modela „Moji najbliži Flex“ i „Moji najbliži Flat“ u minutama i SMS/MMS porukama koji su uključeni u mjesečnu pretplatu, a koji se iskazivao na mjesečnom računu kao ekvivalent u novcu po cijeni razgovora odnosno SMS/MMS poruke pripadajućeg tarifnog modela, iskazivaće se u količinskom iznosu bonusa minuta i bonusa poruka definisanim važećim Cjenovnikom Mtela za pripadajući tarifni model.

Izmjenu Posebnih uslova pružanja usluge Moji najbliži koji će se primjenjivati od 1. novembra 2019. godine, možete da pogledate na ovdje:

Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga dostupni su na stranici www.mtel.ba/uslovi-koriscenja  kao i na m:tel prodajnim mjestima.