Obavještenje o izmjeni uslova korišćenja tarifnih opcija Facebook/Instagram 10 dana, Internet, Fleš i Mini SMS

Od 1. avgusta 2019. godine primjenjivati izmijenjeni uslovi korišćenja tarifnih opcija Facebook/Instagram 10 dana, Internet, Fleš i Mini SMS

Obavještavamo vas da će se od 1. avgusta 2019. godine primjenjivati izmijenjeni uslovi korišćenja tarifnih opcija Facebook/Instagram 10 dana, Internet, Fleš i Mini SMS.

-          Korisnicima sa kombinovanim načinom plaćanja i  prepaid korisnicima usluge „Moji najbliži“ u ponudu se uvode nove tarifne opcije internet i to: INTERNET 20 GB i INTERNET 4 GB, a u okviru kojih se korisnicima omogućava bonus mobinog interneta od 20 GB sa periodom važenja 24 časa po cijeni od 2 KM, sa PDV-om, odnosno bonus mobilnog interneta od 4 GB sa periodom važenja 4 dana po cijeni od 4 KM sa PDV-om,

-          Maksimalna brzina prenosa podataka koja se omogućava u okviru korišćenja dodijeljenog mobilnog interneta tarifnih opcija Internet biće do 220 Mb/s / 50 Mb/s,

-          korisnicima se omogućava kupovina tarifnih opcije Facebook/Instagram 10 dana i Internet i putem web stranice Mtela.

Izmjenu Posebnih uslova korišćenja tarifnih opcija Facebook/Instagram 10 dana, Internet, Fleš i Mini SMS koji će se primjenjivati od 1. avgusta 2019. godine, možete da pogledate ispod:

Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga dostupni su na stranici www.mtel.ba/uslovi-koriscenja  kao i na m:tel prodajnim mjestima.