Obavještenje o izmjeni uslova korišćenja paketa „KOMBINUJ:S Junior“ za korisnike mobilne mreže

Od 1. avgusta 2019. godine, primjenjivati izmijenjeni uslovi korišćenja paketa „KOMBINUJ:S Junior“ za korisnike mobilne mreže.

Obavještavamo vas da će se od 1. avgusta 2019. godine, primjenjivati izmijenjeni uslovi korišćenja paketa „KOMBINUJ:S Junior“ za korisnike mobilne mreže.

Od navedenog datuma, vrši se izmjena na način da se mijenja brzina prenosa podataka (preuzimanje/slanje) koja se omogućava za korišćenje bonusa mobilnog interneta dodjeljenog u okviru korišćenje tarifnog modela „KOMBINUJ:S Junior“,  tako da se, umjesto brzine prenosa podataka do 4 Mb/s / 1 Mb/s, omogućava maksimalna brzina prenosa podataka do 220 Mb/s / 50 Mb/s.

Takođe, mijenja se i brzina protoka koja se korisnicima omogućava kada se dodjeljeni mobilni internet iskoristi prije isteka obračunskog perioda, tako da će korisnicima u tom slučaju, neograničen pristup internetu, umjesto po smanjenoj brzini protoka od 64 kb/s, biti omogućen po smanjenoj brzini protoka od 128 kb/s.

Izmjenu Posebnih uslova korišćenja paketa „KOMBINUJ:S Junior“ za korisnike mobilne mreže koji će se primjenjivati od 1. avgusta 2019. godine, možete da pogledate ispod:

Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga dostupni su na stranici www.mtel.ba/uslovi-koriscenja  kao i na m:tel prodajnim mjestima.