Obavještenje o izmjeni uslova korišćenja „Dopuna“ tarifnih planova za korisnike usluge „Dopuna“

Od 1. avgusta 2019. godine, primjenjivati izmijenjeni uslovi korišćenja „Dopuna“ tarifnih planova za korisnike usluge „Dopuna“.

Obavještavamo vas da će se od 1. avgusta 2019. godine, primjenjivati izmijenjeni uslovi korišćenja „Dopuna“ tarifnih planova za korisnike usluge „Dopuna“.

Od navedenog datuma, vrši se izmjena na način da se mijenja maksimalna brzina prenosa podataka (preuzimanje/slanje) koja se omogućava u okviru korišćenja dodijeljenog mobilnog interneta za odabrani „Dopuna” tarifni plan, tako da se, umjesto brzine prenosa podataka do  21 Mb/s / 5,76 Mb/s, omogućava maksimalna brzina prenosa podataka do 220 Mb/s /50 Mb/s.

Istovremeno, korisnicima „Dopuna” tarifnih planova omogućava se da aktivaciju/deaktivaciju „Dopuna” tarifnih planova izvrše i putem web stranice Mtela.

Izmjenu Posebnih uslova korišćenja „Dopuna“ tarifnih planova za korisnike usluge „Dopuna“ koji će se primjenjivati od 1. avgusta 2019. godine, možete da pogledate ispod:

Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga dostupni su na stranici www.mtel.ba/uslovi-koriscenja  kao i na m:tel prodajnim mjestima.