Napravi korak ka budućnosti - postani novi m:stipendista!

Otvoren konkurs za 13. generaciju m:stipendista

m:tel po 13. put tradicionalno raspisuje Konkurs za dodjelu stipendija koji je ove godine otvoren 01. 12. 2022. i trajaće 30 dana od dana objavljivanja. Ove godine smo izmijenili i olakšali uslove za prijavu studenata za dodjelu stipendija.


# Ko se može prijaviti na konkurs?

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog ciklusa studija sljedećih fakulteta:

 • Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci - studenti koji su upisali III, IV godinu studija ili apsolventski staž na studijskiom programu Računarstvo i informatika i od ove godine studenti koji su upisali II, III, IV godinu studija ili apsolventski staž na studijskom programu Elektronika i telekomunikacije;

 • Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu - studenti koji su upisali III, IV godinu studija ili apsolventski staž na studijskim programima Računarstvo i informatika i Automatika i elektronika;

 • Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli – studenti koji su upisali III, IV godinu studija ili apsolventski staž na studijskim programima Računarstvo i informatika i Telekomunikacije i informacione tehnologije;

 • Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci – studenti koji su upisali III, IV godinu studija ili apsolventski na studijskim programima Matematika i informatika – Opšti smjer i Informatički smjer.

  # Koji su uslovi i kriterijumi za prijavu na konkurs?

  Uslovi koje trebaju ispunjavati studenti su sljedeći:

 • da su redovni studenti prvog ciklusa studija ili apsolventi;

 • da nisu stariji od 26 godina;

 • da nisu i neće biti korisnici druge stipendije koja ih obavezuje na zaposlenje;

 • da su upisali studijski program, odnosno smjer naveden u Konkursu.

  Osnovni kriterijum za dodjelu stipendija je prosjek ocjena studenata u toku studija, pri čemu prednost imaju studenti sa višom prosječnom ocjenom, te broj obnovljenih godina studija, pri čemu prednost imaju studenti koji nisu obnavljali godinu ili imaju manji broj obnovljenih godina.


  # Šta stipendista dobija od kompanije m:tel?

  Stipendisti koji budu izabrani od kompanije m:tel dobijaju:

 • finansijsku podršku do kraja prvog ciklusa studija;

 • iznos mjesečne stipendije je 300 KM, odnosno 400 KM za smjer Telekomunikacije Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci;

 • mogućnost obavljanja stručne prakse u trajanju do 30 dana i plaćen smještaj za studente koji nisu iz Banjaluke;

 • mogućnost zaposlenja u kompaniji m:tel nakon sticanja akademskog zvanja.

  # Šta student treba da učini kako bi ostao stipendista?

  Student treba da završi školovanje u redovnom roku (do isteka apsolventskog staža koji traje najduže do 12 mjeseci), kako ne bi izgubio pravo na stipendiju.  # Šta nakon završetka prvog ciklusa studija?

  Nakon što stipendista završi prvi ciklus studija, a ukoliko mu kompanija m:tel ponudi zaključivanje ugovora o radu, dužan je da zaključi ugovor o radu sa kompanijom.  # Do kada je rok za podnošenje prijave?

  Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja Konkursa, odnosno do 30.12.2022. godine. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.  # Kako se prijave dostavljaju m:tel-u?

  Prijave se mogu dostaviti lično na protokol kompanije ili preporučenom poštom na adresu:
  Mtel, a.d. Banja Luka,
  ul. Vuka Karadžića broj 2,
  78 000 Banja Luka,
  n/r predsjednika Komisije za izbor i rangiranje studenata za dodjelu stipendija, i sa naznakom NE OTVARATI.  Više informacija o potrebnim dokumentima, rokovima i informacijama o rezultatima konkursa možete pronaći u samom Konkursu.

 • Konkurs možete preuzeti ovdje (konkurs za XIII generaciju)

 • Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje (obrazac za XIII generaciju)

  Ukoliko imate dodatna pitanja ili vam je potrebno više informacija u vezi sa konkursom za m:stipendiste, molimo vas da nam se javite putem e-mail adrese: stipendija@mtel.ba