Obavještenje o izmjeni uslova korišćenja roming usluga u mobilnim elektronskim komunikacionim mrežama u regionu Z. Balkana

Obavještavamo vas da će se od 1. januara 2024.godine primjenjivati izmijenjeni

Obavještavamo vas da će se od 1. januara 2024.godine primjenjivati izmijenjeni uslovi  korišćenja roming usluga za korisnike Mtela a.d. Banja Luka u mobilnim elektronskim komunikacionim mrežama u regionu Zapadnog Balkana.

Od navedenog datuma vrši se izmjena načina potrošnje količine prenosa podataka (mobilni internet) u MB (megabajt) tako da će korisnici, u okviru odabrane tarife/opcije, dobijenu količinu prenosa podataka moći koristiti bez ograničenja u BiH i u romingu u mrežama oparatora u regionu Zapadnog Balkana po maksimalnoj brzini.

Ukoliko se potroši količina prenosa podataka (mobilni internet) po maksimalnoj brzini, usluga prenosa podataka u romingu u mrežama operatora u regionu Zapadnog Balkana će biti dostupna po sporoj brzini aktivirane tarife/opcije, odnosno biće blokirana do narednog obračunskog perioda tarife/opcije, u zavisnosti od odabrane tarife/opcije.

Korisnici kod kojih dolazi do blokiranja usluge prenosa podataka, ili korisnici kojima će usluga prenosa podataka u romingu u mrežama operatora u regionu Zapadnog Balkana biti dostupna po sporoj brzini aktivirane tarife/opcije, mogu nastaviti koristiti uslugu prenosa podataka po maksimalnoj brzini samo ukoliko kupe tarifnu opciju koja sadrži bonus mobilnog interneta u BiH. 

Posebne uslove korišćenja roming usluga za korisnike Mtela a.d. Banja Luka u mobilnim elektronskim komunikacionim mrežama u regionu Zapadnog Balkana  koji će se primjenjivati od 1. januara 2024. godine, možete da pogledate ovdje:

 Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga dostupni su na stranici www.mtel.ba/uslovi-koriscenja  kao i na m:tel prodajnim mjestima.