Obavještenje o izmjeni Posebnih uslova pružanja IPTV usluge

Od 20. aprila 2023. godine mijenja Posebne uslove pružanja IPTV usluge.

 Obavještavamo vas da Mtel a.d. Banja Luka od 20. aprila 2023. godine mijenja Posebne uslove pružanja IPTV usluge.

Svim korisnicima IPTV usluge, ukoliko na lokaciji priključenja usluge postoje tehničke mogućnosti, omogućava se korišćenje određenog broja TV kanala u HD rezoluciji. Istovremeno, povećava se i broj TV kanala na kojima se korisnicima omogućava korišćenje dodatne usluge Gledaj ispočetka - Pauziraj TV - Gledaj propušteno, te će korisnici navedenu dodatnu uslugu moći koristiti na najviše 100 TV kanala

Pored toga, definiše se i naknada za privremeno isključenje IPTV usluge na zahtjev korisnika, a koji korisnici mogu podnijeti jednom u toku kalendarske godine u trajanju od 1 do 3 mjeseca. 

Za vrijeme trajanja privremenog isključenja IPTV usluge, korisnik koji je u obavezi minimalnog perioda trajanja ugovora, dužan je plaćati mjesečnu naknadu u visini 90% mjesečne pretplate korišćenog tarifnog modela IPTV usluge. Korisnici koji nisu u obavezi minimalnog perioda trajanja ugovora ne plaćaju naknadu za privremeno isključenje IPTV usluge. 

Ostali uslovi i cijene korišćenja IPTVusluge ostaju nepromijenjeni. 

Posebne uslove pružanja IPTV usluge, koji će se primjenjivati od 20. aprila 2023. godine, možete pogledate ovdje:

Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga dostupni su na stranici www.mtel.ba/uslovi-koriscenja  kao i na m:tel prodajnim mjestima.