Obavještenje o izmjeni uslova korišćenja tarifnog modela KOMBINUJ

Novi uslovi korišćenja tarifnog modela KOMBINUJ.

Obavještavamo vas da će se od 1. aprila 2019. godine, primjenjivati izmjenjeni uslovi korišćenja tarifnog modela KOMBINUJ.

Od navedenog datuma, vrši se izmjena na način da se korišćenje tarifnih modela KOMBINUJ:Flex i KOMBINUJ:Flat po cijeni mjesečne pretplate definisane za tarifne modele “KOMBINUJ:S Flex/Flat” omogućava  postojećim rezidencijalnim i poslovnim korisnicima navedenih tarifnih modela, kao i novim rezidencijalnim i poslovnim korisnicima usluge mobilne telefonije, dok se korišćenje tarifnih modela KOMBINUJ:Flex i KOMBINUJ:Flat po cijeni mjesečne pretplate definisane za tarifne modele “KOMBINUJ:M Flex/Flat” i “KOMBINUJ:L Flex/Flat” omogućava samo za postojeće rezidencijalne i poslovne korisnike navedenih tarifnih modela.

Pored toga, korišćenje tarifnog modela “KOMBINUJ:Student Flex/Flat” omogućava se samo za postojeće rezidencijalne korisnike navedenog tarifnog modela, a koji su studenti, državljani BiH.

Istovremeno, korisnici tarifnog modela KOMBINUJ:S Flex/Flat, koji u okviru prve mjesečne pretplate dobijaju bonus mobilni internet sa periodom važenja od 30 dana od dana aktivacije,  putem SMS poruke će dobiti određenu notifikaciju odnosno obavještenje kada se iskoristi 90% odnosno 100% dodjeljenog mobilnog interneta u okviru bonusa mobilnog interneta, kao i kada istekne period važenja bonusa mobilnog interneta.

Izmjenu Posebnih uslova korišćenja tarifnog modela KOMBINUJ  koji će se primjenjivati od 1. aprila 2019. godine, možete da pogledate ovdje:

Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga dostupni su na stranici www.mtel.ba/uslovi-koriscenja  kao i na m:tel prodajnim mjestima