Obavještenje o izmjeni uslova korišćenja postpaid tarifa: Pretplata:S, Pretplata:S Net, Pretplata:M, Pretplata:L, Pretplata:XL i Pretplata:XX

Novi uslovi korišćenja tarifnih modela Pretplata:S, Pretplata:S Net, Pretplata:M, Pretplata:L, Pretplata:XL i Pretplata:XXL.

Obavještavamo vas da će se od 1. aprila 2019. godine, primjenjivati izmjenjeni uslovi korišćenja tarifnih modela Pretplata:S, Pretplata:S Net, Pretplata:M, Pretplata:L, Pretplata:XL i Pretplata:XXL.

U okviru Posebnih uslova korišćenja postpaid tarifnih modela Pretplata:XS, Pretplata:S, Pretplata:S Net, Pretplata:M, Pretplata:L, Pretplata:XL i Pretplata:XXL vrši se izmjena na način da se brišu odredbe kojima se definišu cijene i uslovi korišćenja tarifnog modela Pretplata:XS, kao i odredbe kojima se definišu cijene i uslovi korišćenja Posebnih tarifnih paketa, iz razloga što će odredbe koje se odnose na cijene i uslove korišćenja tarifnog modela Pretplata:XS, Posebnih tarifnih paketa biti definisane u okviru Posebnih uslova korišćenja postpaid tarifnih modela Pretplata:XS, Pretplata:S+, Pretplata:S Net+, Pretplata:M+, Pretplata:L+ i Pretplata:XXL+.

S tim u vezi, mijenja se naziv Posebnih uslova korišćenja postpaid tarifnih modela Pretplata:XS, Pretplata:S, Pretplata:S Net, Pretplata:M, Pretplata:L, Pretplata:XL i Pretplata:XXL u naziv Posebni uslovi korišćenja postpaid tarifnih modela Pretplata:S, Pretplata:S Net, Pretplata:M, Pretplata:L, Pretplata:XL i Pretplata:XXL.

Definiše se da korisnici postpaid tarifnih modela Pretplata:S, Pretplata:S Net, Pretplata:M, Pretplata:L, Pretplata:XL i Pretplata:XXL, nemaju mogućnost promjene tarifnog modela na tarifne modele Pretplata:S, Pretplata:S Net, Pretplata:M, Pretplata:L, Pretplata:XL, Pretplata:XXL. Navedenim korisnicima omogućava se promjena postojećeg tarifnog modela na postpaid tarifni model Pretplata: XS, Pretplata:S+, Pretplata:S Net+, Pretplata:M+, Pretplata:L+ i Pretplata:XXL+, jednom u toku obračunskog perioda, pri čemu se korisnicima koji nisu u obavezi minimalnog perioda trajanja ugovora, promjena tarifnog modela ne naplaćuje, dok se korisnicima kojima nije istekao minimalni period trajanja ugovora, promjena tarifnog modela omogućava, uz plaćanje jednokratne naknade u iznosu od 10,00 KM sa uključenim PDV-om, izuzev u slučaju kada korisnik vrši promjenu na tarifni model Pretplata:XS, kada se promjena tarifnog modela ne naplaćuje.                                                                                                    

Izmjenu Posebnih uslova korišćenja tarifnih modela Pretplata:S, Pretplata:S Net, Pretplata:M, Pretplata:L, Pretplata:XL i Pretplata:XXLkoji će se primjenjivati od 1. aprila 2019. godine, možete da pogledate ovdje:

Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga dostupni su na stranici www.mtel.ba/uslovi-koriscenja  kao i na m:tel prodajnim mjestima.