Obavještenje o izmjeni uslova korišćenja postpaid tarifa: Pretplata:XS, Pretplata:S+, Pretplata:S Net+, Pretplata:M+, Pretplata:L+ i Pretplat

Novi uslovi korišćenja postpaid tarifnih modela Pretplata

Obavještavamo vas da će se od 1. aprila 2019. godine, primjenjivati izmjenjeni uslovi korišćenja tarifnih modela Pretplata:XS, Pretplata:S+, Pretplata:S Net+, Pretplata:M+, Pretplata:L+ i Pretplata:XXL+.

U okviru Posebnih uslova korišćenja postpaid tarifnih modela Pretplata:S+, Pretplata:S Net+,  Pretplata:M+, Pretplata:L+ i Pretplata:XXL+, vrši se izmjena na način da se ovi Posebni uslovi dopunjavaju odredbama kojima se definišu uslovi i cijene za korišćenje tarifnog modela Pretplata:XS, kao i uslovi i cijene za korišćenje Posebnih tarifnih paketa.

S tim u vezi, mijena se naziv ovih Posebnih uslova u naziv Posebni uslovi korišćenja postpaid tarifnih modela Pretplata:XS, Pretplata:S+, Pretplata:S Net+, Pretplata:M+, Pretplata:L+ i Pretplata:XXL+.

Istovremeno, u okviru navedenih Posebnih uslova odobrava se promjena tarifnog modela na tarifni model Pretplata:S+, Pretplata:S Net+, Pretplata:M+, Pretplata:L+ i Pretplata:XXL+ postojećim korisnicima postpaid tarifnih modela Pretplata, Pretplata:XS, Pretplata:S, Pretplata:S Net, Pretplata:M, Pretplata:L, Pretplata:XL, Pretplata:XXL i Posebnih tarifnih paketa usluge mobilne telefonije, kojima je preostalo 3 i manje mjeseci (obračunskih perioda) do isteka minimalnog perioda trajanja ugovora po osnovu kupovine paketa mobilnog telefona, a koji zaključe ugovor sa novim minimalnim periodom trajanja po osnovu kupovine paketa mobilnog telefona, jednom, u toku obračunskog perioda, bez plaćanja jednokratne naknade definisane važećim Cjenovnikom Mtela za promjenu navedenih postpaid tarifnih modela u slučaju kada nije istekao minimalni period trajanja ugovora.

Takođe, ukoliko navedeni korisnici izvrše promjenu sa tarifnog modela sa višom mjesečnom pretplatom na tarifni model sa nižom mjesečnom pretplatom, biće dužni platiti naknadu koja će biti utvrđena primjenom formule prema kojoj se utvrđuje cijene promjene tarifnog modela prema važećim Posebnim uslovima promjene tarifnih modela sa postpaid i kombinovanim načinom plaćanja u mobilnoj telefoniji.

Izmjenu Posebnih uslova korišćenja tarifnih modela Pretplata:XS, Pretplata:S+, Pretplata:S Net+, Pretplata:M+, Pretplata:L+ i Pretplata:XXL+  koji će se primjenjivati od 1. aprila 2019. godine, možete da pogledate ovdje:

Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga dostupni su na stranici www.mtel.ba/uslovi-koriscenja  kao i na m:tel prodajnim mjestima.