Obavještenje o izmjeni Posebnih uslove pružanja usluge pristupa Internetu – NetBiz tarifni modeli

Novi, izmijenjeni Posebnih uslove pružanja usluge pristupa Internetu – NetBiz tarifni modeli.

Obavještavamo vas da će se od 25. marta 2019. godine primjenjivati novi, izmijenjeni Posebnih uslove pružanja usluge pristupa Internetu – NetBiz tarifni modeli.

Korisnicima ovih Mtel usluga se u skladu sa tehničkim mogućnostima, omogućava korišćenje dodatne terminalne opreme i to: WI-FI extender-a i Powerline ethernet adaptera (PLA), koja je u vlasništvu Mtela, a koja omogućava proširenje opsega postojeće bežične mreže, odnosno povezivanje mrežne terminalne opreme (IAD uređaj/ISDN ADSL modem, VDSL IAD uređaj ili optički mrežni završetak-ONT) sa računarom, TV aparatom i sl., putem električne instalacije na lokaciji korisnika.

Ostali uslovi i cijene pružanjausluge pristupa Internetu – NetBiz tarifni modeli i BIZ integrisanih usluga ostaju nepromijenjeni.

Posebne uslove pružanja navedenih usluga koji će se primijenjivati od 25. marta 2019. godine, možete da pogledati ovdje:

Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga dostupni su na stranici www.mtel.ba/uslovi-koriscenja kao i na m:tel prodajnim mjestima.