Obavještenje telekom operatorima na telekomunikacionom tržištu BiH

Izmjene i dopune Referentne ponude za interkonekciju sa fiksnom mrežom Mtel-a

Mtel a.d. Banja Luka je izvršio izmjene i dopune Referentne ponude za interkonekciju sa fiksnom mrežom Mtela (RIP dokument), na koje je Regulatorna agencija za komunikacije BiH dala saglasnost br. 02-29-134-17/19 od 13.02.2019. godine.
Izmjene predmetnog dokumenta su urađene u dijelovima Poglavlje I, Opšti i tehnički aspekti interkonekcije, Principi interkonekcije, Zahtjev za uspostavljanje interkonekcije, Instrumenti osiguranja plaćanja, Stupanje na snagu i objavljivanje, Poglavlje II, Komercijalni aspekti interkonekcije, Usluga fizičke interkonekcije i Usluga kolokacije Mtela.

Detaljnije informacije o Referentnoj ponudi za interkonekciju sa fiksnom mrežom Mtela (RIP dokument) mogu se pronaći na Internet stranici www.mtel.ba.


U skladu sa propisima, ovaj dokument se mora javno objaviti 30 dana prije početka primjene, što ovim i činimo.
Izmjene RIP dokumenta možete pogledati ovdje