Obavještenje o ponovnom izvlačenju prve nagrade u nagradnoj igri „m:tel + Tesla = šansa za Polo"

Obavještavamo vas da je naknadnom provjerom podataka o izvučenim dobitnicima nagradne igre „m:tel + Tesla = šansa za Polo“, a nakon nagradnog izvlačenja koje je održano 1. novembra 2018. godine na programu RTRS-a, ustanovljeno da dobitnik prve nagrade automobila VW Polo Beats Edition, ne ispunjava uslove definisane Pravilima o nagradnoj igri „m:tel + Tesla = šansa za Polo“.

Komisija je izvršila provjeru podataka izvučenih dobitnika i ispunjenosti uslova za učestvovanje u nagradnoj igri i konstatovala da dobitnik prve nagrade ne ispunjava uslove definisane odredbama Tačke 5. Pravila nagradne ige "m:tel+Tesla= šansa za Polo", zbog čega je diskvalifikovan.

Pravila nagradne igre javnosti su bila dostupna putem objave u dnevnim novinama i na web stranici www.mtel.ba

U skladu sa Pravilima nagradne igre biće organizovano dodatno izvlačenje dobitnika prve nagrade, dana 14.11.2018. godine u 8.45 časova u živom prenosu na  Javnom servisu RTRS.