Obavještenje o izmjeni uslova pružanja usluge Pretplata NET

Od 1. jula 2021. godine novi, izmijenjeni uslovipružanja usluge Pretplata NET.

Obavještavamo vas da će se od 1. jula 2021. godine primjenjivati novi, izmijenjeni uslovipružanja   usluge Pretplata NET.

Od navedenog datuma, vrši se izmjena na način da se svim rezidencijalnim korisnicima usluge Pretplata NET, tarifnih modela Pretplata NET:XS+ i Pretplata NET:L+, koji uslugu Pretplata NET koriste putem 4G rutera, odobrava korišćenje dodatne usluge Smart Home, po cijeni mjesečne naknade u iznosu od 5,99 KM, sa uključenim PDV-om.

Uslovi za korišćenje dodatne usluge Smart Home su zaključivanje ugovora/aneksa ugovora sa minimalnim periodom trajanja od 24 mjeseca i kupovina Smart Home paketa opreme po cijenama i uslovima definisanim važećim Cjenovnikom Mtela za ponudu Smart Home paketa terminalne opreme.

Korisnici mogu da se opredijele da instalaciju korisničke terminalne opreme, koju obuhvata Smart Home paket terminalne opreme, izvrši Mtel, uz plaćanje jednokratne naknade u iznosu od 49,90 KM, sa uključenim PDV-om.

Saobraćaj mobilnog interneta kojeg korisnici ostvare prilikom korišćenja Smart Home aplikacije u okviru korišćenja usluge mobilnog interneta u mobilnoj mreži Mtela, neće se obračunavati.

Posebne uslovepružanja usluge Pretplata NET koji će se primjenjivati od 1. jula 2021. godine, možete da pogledate ovdje:

Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga dostupni su na stranici www.mtel.ba/uslovi-koriscenja  kao i na m:tel prodajnim mjestima.