Obavještenje o izmjeni uslova pružanja usluge „DopunaNET“

Od 1. avgusta 2020. godine primjenjivati novi, izmijenjeni uslovipružanja usluge „DopunaNET“.

Obavještavamo vas da će se od 1. avgusta 2020. godine primjenjivati novi, izmijenjeni uslovipružanja usluge „DopunaNET“.

U okviru usluge „DopunaNET“ vrši se izmjena cijene „DopunaNET:L“ paketa, tako da se umjesto cijene u iznosu od 10,78 KM, sa uključenim PDV-om, korisnicima omogućava navedeni paket po cijeni u iznosu od 10,00 KM, sa uključenim PDV-om.

Posebne uslovepružanja usluge „DopunaNET”  koji će se primjenjivati od 1. avgusta 2020. godine, možete da pogledate ovdje:

Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga dostupni su na stranici www.mtel.ba/uslovi-koriscenja  kao i na m:tel prodajnim mjestima.