Obavještenje o izmjenama uslova pružanja integrisanih usluga

Novi, izmijenjeni uslovi pružanja integrisanih usluga za rezidencijalne korisnike.

Obavještavamo vas da će se od 11.04.2020. godine primjenjivati novi, izmijenjeni uslovi pružanja integrisanih usluga za rezidencijalne korisnike.

  1. Korisnicima IPTV paketa usluga omogućava se korišćenje videoteke SUPERSTAR PREMIJERE (usluga videa na zahtjev), po cijeni od 17,00 KM mjesečno sa uračunatim PDV-om.
  2. Omogućava se elektrosnka dopuna računa korisnika mobilne telefonije sa prepaid i kombinovanim načinom plaćanja putem opcije „IPTV shop“ u okviru glavnog menija IPTV usluge.
  3. Korisnicima paketa integrisanih usluga TV+NET+TEL+MOB:S+ u okviru korišćenja usluge mobilne telefonije omogućava se bonus mobini internet u mreži Mtela u iznosu od 2 GB, umjesto 500 MB.
  4. U okviru dodatne usluge Snimanje sadržaja, korisniku će snimljeni sadržaj biti dostupan u periodu do 12 mjeseci od momenta snimanja sadržaja, nakon čega će biti obrisan.

Ostali uslovi i cijene pružanja integrisanih usluga za rezidencijalne korisnike ostaju nepromijenjeni.

Posebne uslove pružanja integrisanih usluga koji će se primjenjivati od 11.04. 2020 godine, možete da pogledate ovdje:

Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga dostupni su na stranici www.mtel.ba/uslovi-koriscenja  kao i na m:tel prodajnim mjestima.