Obavještenje o izmjeni uslova pružanja usluge pristupa Internetu za rezidencijalne korisnike

Novi, izmijenjeni uslovi pružanja usluge pristupa Internetu za rezidencijalne korisnike.

Obavještavamo vas da će se od 1. januara 2020. godine primjenjivati novi, izmijenjeni uslovi pružanja usluge pristupa Internetu za rezidencijalne korisnike.

Od navedenog datuma korisnicima dodatne usluge Smart Home se omogućava da na njihov zahtjev instalaciju korisničke terminalne opreme, koja obuhvata Smart Home paket terminalne opreme, izvrši m:tel, uz plaćanje jednokratne naknade u iznosu od 49,90 KM sa uključenim PDV-om.

Posebne uslove pružanja usluge pristupa Internetu za rezidencijalne korisnike, koji će se primjenjivati od 1. januara 2020. godine, možete da pogledate ovdje:

Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga dostupni su na stranici www.mtel.ba/uslovi-koriscenja, kao i na m:tel prodajnim mjestima.