Obavještenje o izmjeni Posebnih uslova pružanja usluge fiksne telefonije

Novi, izmijenjeni Posebni uslovi pružanja usluge fiksne telefonije

Obavještavamo vas da će se od 1. januara 2020. godine primjenjivati novi, izmijenjeni Posebni uslovi pružanjausluge fiksne telefonije, kako slijedi:

  1. Mijenja se cijena razgovora prema drugim mobilnim mrežama u BiH

U skladu sa Pravilom o izmjeni i dopunama Pravila 67/2012 o modelu rebalansa cijena govornih telefonskih usluga u BiH Regulatorne agencije za komunikacije, u okviru usluge fiksne telefonije, mijenja se cijena zanacionalni telefonski saobraćaj, tako da će cijena poziva iz fiksne mreže m:tel-a prema drugim mobilnim mrežama BiH iznositi 0,2428 KM/min sa uključenim PDV-om.

  1. Mijenja se cijena jednokratnih naknada

Cijena jednokratne naknade za promjenu telefonskog broja (POTS, VoBB, CLL, ISDN) na zahtjev pretplatnika će iznositi 5,85 KM sa uključenim PDV-om.

Cijena  jednokratne naknade za ponovo uključenje usluge fiksne telefonije (POTS, VoBB, CLL, ISDN) nakon privremenog isključenja usluge zbog neizmirenih obaveza po telekomunikacionom računu će iznositi 5,85 KM sa uključenim PDV-om.

  1. Uvode se u ponudu dodatne usluge za VoBB PBX uslugu

Korisnicima se, u okviru korišćenja VoBB PBX usluge, omogućava korišćenje odgovarajućih dodatnih usluga po cijenama definisanim,  kako slijedi:

Dodatne usluge

Mjerna jedinica

Cijena sa

PDV-om u KM

Skraćeno biranje u okviru korišćenja VoBB PBXusluge

mjesečno

besplatno

Identifikacija pozivajućeg pretplatnika

mjesečno

besplatno

Preusmjeravanje dolaznih poziva:

-       bezuslovno preusmjeravanje,

-       preusmjeravanje u slučaju kada je pretplatnik zauzet,

-       preusmjeravanje u slučaju ne javlja na poziv,

-       preusmjeravanje u slučaju kada pretplatnik nije dostupan

mjesečno

besplatno

Poziv na čekanju

mjesečno

besplatno

Držanje poziva

mjesečno

besplatno

Pozivanje broja sa kojeg je stigao poslednji poziv

mjesečno

besplatno

Ponovno pozivanje poslednjeg pozvanog broja

mjesečno

besplatno

Ne smetaj

mjesečno

besplatno

Transfer poziva

mjesečno

besplatno

Selektivno preusmjeravanje dolaznih poziva

mjesečno

besplatno

Selektivno odbijanje dolaznih poziva

mjesečno

besplatno

Tri učesnikau vezi

mjesečno

besplatno

Automatsko zadržavanje/vraćanje poziva

mjesečno

besplatno

Zabrana identifikacije pozivajućeg pretplatnika

mjesečno

besplatno

Zabrana prikaza identifikacije po pozivu

mjesečno

besplatno

Presretanje poziva

mjesečno

besplatno

Preuzimanje poziva u okviru korišćenja VoBB PBX usluge

mjesečno

besplatno

Plan pozivanja-odlazni, dolazni, preusmjerenje

mjesečno

besplatno

Hunt grupa

mjesečno po Hunt grupi

2,34

jednokratno po Hunt grupi

23,40

Ostali uslovi i cijene korišćenja usluge fiksne telefonije ostaju nepromjenjeni.

Posebne uslove pružanja usluge fiksne telefonije koji će se primjenjivati od 1. januara 2020. godine, možete da pogledate ovdje:

Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga dostupni su na stranici www.mtel.ba/uslovi-koriscenja  kao i na m:tel prodajnim mjestima.