Obavještenje o izmjeni uslova pružanja BIZ integrisanih usluga

Novi, izmijenjeni uslovi pružanja BIZ integrisanih usluga.

Obavještavamo vas da će se od 1. januara 2020. godine, primjenjivati novi, izmijenjeni uslovi pružanja BIZ integrisanih usluga.

Od navedenog datuma vrši se izmjena iznosa naknade za ponovno uključenje BIZ integrisanih usluga nakon privremenog isključenja  zbog neizmirenih obaveza po telekomunikacionom računu, tako da će naknada iznositi 5,85 KM sa uključenim PDV-om.

Ostali uslovi i cijene za korišćenje BIZ integrisanih usluga ostaju nepromijenjeni.

Posebne uslove pružanja BIZ integrisanih usluga koji će se primjenjivati od 1. januara 2020. godine, možete da pogledate ovdje:

Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga dostupni su na stranici www.mtel.ba/uslovi-koriscenja  kao i na m:tel prodajnim mjestima.