Obavještenje o izmjeni uslova pružanja TOTAL GROUP usluge

Novi, izmijenjeni uslovipružanja TOTAL GROUP usluge.

Obavještavamo vas da će se od 1. novembra 2019. godine primjenjivati novi, izmijenjeni uslovipružanja TOTAL GROUP usluge.

Izmjena se odnosi na iskazivanja bonusa minuta i SMS poruka uključenih u mjesečnu pretplatu. Korisnicima navedenog tarifnog modela, bonus za minute i SMS poruke, koji su uključeni u mjesečnu pretplatu, umjesto iskazivanja na mjesečnom računu kao ekvivalent u novcu, iskazivaće se u količinskom iznosu bonusa minuta i bonusa SMS poruka definisanim važećim Cjenovnikom Mtela za pripadajući tarifni model.

Posebne uslovepružanja TOTAL GROUP usluge koji će se primjenjivati od 1. novembra 2019. godine, možete da pogledate ovdje:

Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga dostupni su na stranici www.mtel.ba/uslovi-koriscenja  kao i na m:tel prodajnim mjestima.