Obavještenje o izmjeni uslova pružanja TOTAL GROUP usluge

Novi, izmijenjeni uslovipružanja TOTAL GROUP usluge

Obavještavamo vas da će se od 2. oktobra 2019. godine primjenjivati novi, izmijenjeni uslovipružanja TOTAL GROUP usluge.

Od navedenog datuma, vrši se izmjena na način da se korisnicima TOTAL GROUP usluge, tarifnih modela „m:biz Start Net 50+“ i „m:biz Start“ omogućava, u okviru mjesečne pretplate, korišćenje bonusa mobilnog interneta od 500 MB odnosno 1 GB.

Istovremeno, korisnici tarifnog modela „m:biz MIN POTROŠNJA“ koji koriste usluge prenosa podataka (mobilnog interenta) kada se nalaze u mrežama mts Srbija i/ili MTEL Crna Gora, nakon iskorišćene količine podataka, dodijeljene u okviru bonusa mobilnog interneta u mrežama mts Srbijai MTEL Crna Gora,po maksimalnoj brzini prenosa, mogu do kraja obračunskog perioda koristiti uslugu prenosa podataka (mobilnog interneta) po brzini protoka do 128 kb/s, a u skladu sa važećim Cjenovnikom Mtela definisanim za korišćenje usluge prenosa podataka (mobilnog interneta) u romingu za postpaid korisnike mobilne telefonije Mtela kada se nalaze u mrežama mts Srbija i/ili MTEL Crna Gora.

Ostali uslovi i cijene za korišćenje TOTAL GROUPusluge ostaju nepromijenjeni.

Posebne uslovepružanja TOTAL GROUP usluge koji će se primjenjivati od 2. oktobra 2019. godine, možete da pogledate na stranici www.mtel.ba/vijesti

Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga dostupni su na stranici www.mtel.ba/uslovi-koriscenja  kao i na m:tel prodajnim mjestima.