Obavještenje o izmjeni uslova pružanja TOTAL GROUP usluge

Od 4. avgusta 2019. godine primjenjivati novi, izmijenjeni uslovi pružanja TOTAL GROUP usluge.

Obavještavamo vas da će se od 4. avgusta 2019. godine primjenjivati novi, izmijenjeni uslovipružanja TOTAL GROUP usluge.

Od navedenog datuma, vrši se izmjena brzine prenosa podataka koja se omogućava u okviru  korišćenja bonusa mobilnog interneta za korisnike tarifnih modela „m:biz“, „BEZ LIMITA – FLEX/FLAT” i „m:biz MIN POTROŠNJA“, kao i izmjena brzine prenosa podataka koja se omogućava za uslugu prenosa podatka (mobilni internet) u okviru korišćenja m:web tarifnih modela, na način da će korisnicima biti omogućeno korišćenje mobilnog interneta po maksimalnoj brzini prenosa podataka do 220 Mb/s / 50 Mb/s.

Takođe, mijenja se i brzina prenosa podataka koja se korisnicima tarifnih modela „m:biz“ i „BEZ LIMITA – FLEX/FLAT” omogućava nakon iskorišćenog bonusa mobilnog interneta po maksimalnoj brzini prenosa podataka, tako da će korisnicima navedenih tarifnih modela u tom slučaju, biti omogućena brzina prenosa podataka do 128 kb/s.

Istovremeno, za korisnike tarifnog modela „m:biz MIN POTROŠNJA“ omogućava se korišćenje usluge Partner VPN po cijenama i uslovima definisanim važećim Cjenovnikom Mtela za korisnike navedenog tarifnog modela.

Posebne uslovepružanja TOTAL GROUP usluge koji će se primjenjivati od 4. avgusta 2019. godine, možete da pogledate ovdje:

Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga dostupni su na stranici www.mtel.ba/uslovi-koriscenja  kao i na m:tel prodajnim mjestima.