Obavještenje o izmjeni uslova pružanja usluge Moji najbliži

Od 1. avgusta 2019. godine, primjenjivati izmijenjeni uslovi pružanja usluge Moji najbliži.

Obavještavamo vas da će se od 1. avgusta 2019. godine, primjenjivati izmijenjeni uslovi pružanja usluge Moji najbliži.

Od navedenog datuma, vrši se izmjena brzine prenosa podataka u okviru korišćenja bonusa mobilnog interneta dodijeljenog za postpaid korisnike tarifnih modela „Moji najbliži Flex“ i „Moji najbliži Flat“, na način da će navedenim korisnicima  za korišćenje bonusa mobilnog interneta biti omogućena maksimalna brzina prenosa podataka do 220 Mb/s / 50 Mb/s.

Izmjenu Posebnih uslova pružanja usluge Moji najbliži koji će se primjenjivati od 1. avgusta 2019. godine, možete da pogledate ispod:

Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga dostupni su na stranici www.mtel.ba/uslovi-koriscenja  kao i na m:tel prodajnim mjestima.