Obavještenje o izmjeni uslova korišćenja usluge pristupa internetu

Obavještavamo vas o izmjenama uslova korišćenja pristupa internetu koji će biti u primjeni od 1. juna 2019. godine za rezidencijalne korisnike.

Umjesto dosadašnjih internet paketa Internet:S solo, Internet:M solo, Internet:L solo, Internet:M,  Internet:L i Internet:XL, uvode se novi tarifni modeli, kako slijedi:

Tarifni model

Pristupna tehnologija/pristupna  brzina

Protok

Mjesečna pretplata sa PDV-om u KM

ADSL

VDSL

GPON

Internet:S+

до15256/768 kb/s

до 20/4 Mb/s

30/15 Mb/s

Flat

29,95

Internet:M+

-

до 30/6 Mb/s

 50/25 Mb/s

Flat

35,90

Internet:L+

-

-

150/75 Mb/s

Flat

59,90

Za korisnike koji trenutno koriste tarifni model Internet:Spovećava se brzina pristupa uz novu cijenu mjesečne pretplate. Ovaj tarifni model biće u ponudi samo za postojeće korisnike navedenog tarifnog modela.

Tarifni model

Pristupna tehnologija/pristupna  brzina

Protok

Mjesečna pretplata sa PDV-om u KM

ADSL

VDSL

GPON

Internet:S

до 5120/512 kb/s

до 5120/512 kb/s

 10/5 Mb/s

Flat

25,90

Postojeći korisnici internet paketa Internet:S solo, Internet:M solo, Internet:L solo, Internet:M,  Internet:L i Internet:XL će automatski biti migriranina odgovarajuće tarifne modele u skladu sa tehničkim mogućnostima na lokaciji korisnika, kako slijedi:

- Korisnici tarifnih modela Internet:S solo i Internet:M biće migrirani na tarifni model Internet:S+

- Korisnici tarifnih modela  Internet:M solo, Internet:L i Internet:L solo, sa pristupnim brzinama do 15/0.768 Mb/s, biće migrirani na tarifni model Internet:S+

- Korisnici tarifnih modela  Internet:M solo, Internet:L i Internet:L solo sa pristupnim brzinama od 20 Mb/s i više, biće migrirani na tarifni model Internet:M+

- Korisnici tarrifnog modela Internet XL sa pristupnom brzinom do 40/8 Mbps biće migrirani na  tarifni  model Internet:M+, a korisnici tarrifnog modela Internet XL sa pristupnom brzinom od 60/30 Mbps biće migrirani na tarifni model Internet:L+.

Korisnicima novih paketa usluge pristupa internetu, čija je brzina pristupa, nakon migracije, manja od 50% maksimalno definisane pristupne brzine predviđene tarifnim modelom, biće dodjeljen tarifni model:

Tarifni model

Pristupna brzina (kb/s)

Protok

Mjesečna pretplata sa PDV-om u KM

Internet:Mini 2

до 5120/512 kb/s

Flat

25,90

U okviru usluge pristupa Internetu neće više biti u ponudi tarifni modeli Internet:Mini solo i Internet:Mini 1 solo. Postojeći korisnici navedenih tafirnih modela biće migrirani na odgovarajuće tarifne modele Internet:Mini iInternet:Mini 1.

Za korisnike kojima se omogućava korišćenje usluge pristupa Internetu u probnom periodu po pristupnim tehnologijama navedenim u tabeli povećavaju se pristupne brzine, kako slijedi:        

ADSL

GPON

до 15256/768

70/35 Mb/s

Ostali uslovi i cijene pružanja Usluge pristupa Internetu za rezidencijalne korisnike ostaju nepromijenjene.

Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga dostupni su na stranici www.mtel.ba/uslovi-koriscenja kao i na m:tel prodajnim mjestima.