Deezer uputstvo

Često postavljana pitanja i odgovori

Šta je aplikacija Deezer?

Deezer je aplikacija koja omogućava onlajn i oflajn slušanje muzike iz baze od preko 56 miliona pjesama iz internacionalnog, lokalnog, kao i regionalnih kataloga. Aplikacija je namijenjena za m:tel rezidencijalne korisnike (osim za korisnike pripejd usluge) i može se koristiti na mobilnim uređajima (mobilni telefonu, tabletu i računaru).

Za koje operativne sisteme je aplikacija Deezer predviđena?

Ova aplikacija je dostupna na Android (od 1.6 i više), iOS (10 i više) i Windows 10 operativnom sistemu, ali i za pretraživače Chrome, Edge, Opera, Firefox i Safari. Za njeno korišćenje neophodan je internet- preko mobilne mreže ili preko WiFi-a.

U jednom trenutku moguće je korišćenje prenosa samo na jednom uređaju. Logovanjem na aplikaciju na drugom uređaju i pokretanjem strima, automatski se isključuje korišćenje aplikacije na predthodnom uređaju (ne postoji ograničenje u broju zamjena uređaja).

Kako se može prijaviti na ovu aplikaciju?

Za uslugu Deezer možete se prijaviti putem portala/aplikacije Moj m:tel. Nakon aktivacije usluge (Deezer paketa) na portalu Moj m:tel, dobićete aktivacioni link koji vam omogućava dalju registraciju na portalu/aplikaciji Deezer (direktno se usmjeravate na portal/aplikaciju). Da biste se registrovali na portalu/aplikaciji Deezer potrebno je da kreirate nalog za korišćenje aplikacije unosom dodatnih podataka (email adresa, lozinka). Nakon završene registracije, bićete preusmjereni na Deezer aplikaciju u Play/App internet prodavnici da biste je instalirali.

Pristup Deezer nalogu i aktivacija paketa

Na portalu/aplikaciji Moj m:tel u dijelu Aplikacije možete da aktivirate Deezer paket. Prvih mjesec dana od aktivacije paketa, usluga Deezer je besplatna. Besplatan period korišćenja usluge važi samo za prvu aktivaciju.

Ukoliko ste korisnik mobilne telefonije/mreže, prilikom aktivacije usluge Deezer dobijate i Deezer internet dodatak, sa bonusom mobilnog interneta od 10 GB, koji se obnavlja svakog prvog u mjesecu, sve dok ne deaktivirate Deezer uslugu. Navedeni bonus se isključivo koristi za pristup Deezer muzičkom saobraćaju, putem m:tel mreže, dok se u romingu saobraćaj naplaćuje. Ukoliko iskoristite bonus prije isteka obračunskog perioda, nastavljate da koristite mobilni internet koji vam je dodjeljen u okviru vašeg tarifnog modela usluge.

Pretplata na Deezer uslugu

Deezer usluga naplaćuje se mjesečno. Nakon prve aktivacije, prvih mjesec dana korišćenje usluge je besplatno. Cijena mjesečne naknade za Deezer, nakon isteka promotivnog perioda, iznosi 8,90 KM (sa PDV-om). Kada istekne prvi mjesec besplatnog perioda korišćenja usluge, za taj mjesec naplata se vrši proporcijalno broju dana, a za svaki naredni mjesec, kao i mjesec u kojem se deaktivira usluga, naplaćuje se puni iznos pretplate.

Pretplata na paket automatski se obnavlja dok ga sami ne otkažete. Ukoliko u toku promotivnog perioda deaktivirate uslugu, pa je naknadno ponovo aktivirate, besplatan period korišćenja usluge vam neće biti na raspolaganju.

Usluga Deezer se naplaćuje putem računa usluge koju sami odaberete na portalu Moj m:tel prilikom aktivacije usluge.

Pravo na uslugu Deezer i besplatno korišćenje usluge  

Pravo na uslugu Deezer imaju m:tel rezidencijalni korisnici tarifnih modela:

Pretplata, Pretplata+, Pretplata:KDRS, Posebni tarifni model, Pretplata NET, Pretplata NET+ i paketa integrisanih usluga (svi paketi).

Takođe, navedeni korisnici imaju pravo na besplatnu uslugu Deezer prvih mjesec dana nakon aktivacije usluge.

Pravo na bonus mobilnog interneta

Pravo na Deezer internet dodatak, sa bonusom od 10 GB, imaju m:tel rezidencijalni korisnici tarifnih modela usluge mobilne telefonije, Pretplata NET usluge kao i korisnici integrisanih usluga, koji u okviru svog paketa usluga koriste uslugu mobilne telefonije.

Prestanak korišćenja Deezer usluge

Uslugu možete otkazati preko portala/aplikacije Moj m:tel. U mjesecu deaktivacije usluga će vam biti dostupna do kraja kalendarskog mjeseca i naplaćuje se u punom iznosu za taj mjesec.

Prijava smetnje

Smetnje možete prijaviti na jedan od sljedećih načina:

Informišite se o svim NET uslugama.

Pogledajte više

Treba Vam pomoć?

Unesite broj telefona i mi ćemo Vas pozvati

Bićete kontaktirani uskoro

Pokušajte ponovo

Pokušaj ponovo