Balkan Myusic uputstvo

Često postavljana pitanja i odgovori

Šta je usluga Balkan Myusic?

Usluga Balkan Myusic podrazumijeva kupovinu i korišćenje Balkan Myusic paketa u okviru kojeg se nalazi odgovarajući muzički sadržaj, kojem se pristupa putem Balkan Myusic aplikacije.

Aplikacija omogućava online i offline slušanje muzičkog sadržaja (domaća i muzika iz regiona). Aplikaciju je moguće koristiti na mobilnim uređajima (mobilni telefon, tablet) sa operativnim sistemima Android, iOS, kao i PC računarima preko internet pretraživača Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox i Safari.

Pristup Balkan Myusic sadržaju moguć je preko više uređaja, pri čemu je praćenje sadržaja moguće samo na jednom uređaju u jednom trenutku. Ukoliko pristupite Balkan Myusic sadržaju preko drugog uređaja, automatski se onemogućava pristup sadržaju na uređaju na kome ste prethodno pristupali.

Za pristup Balkan Myusic sadržaju putem Balkan Myusic aplikacije neophodan je pristup internetu putem mobilne mreže ili putem WiFi-a.

Korišćenje usluge Balkan Myusic omogućava se svim rezidencijalnim korisnicima usluga Mtela.

Kako se možete prijaviti na ovu aplikaciju?

 Uslugu Balkan Myusic možete aktivirati kupovinom Balkan Myusic paketa putem self care portala/aplikacije „Moj m:tel“.

Nakon aktivacije usluge Balkan Myusic, odnosno kupovinom Balkan Myusic paketa bićete upućeni na Play/App store za instalaciju Balkan Myusic aplikacije. U okviru aplikacije birate operatera Mtel BiH i unosite svoje kredencijale (email adresa i lozinka koje koristite za logovanje na self care portal/aplikaciju „Moj m:tel“) za registraciju odnosno logovanje i prijavu na kupljeni Balkan Myusic paket.

Pretplata na Balkan Myusic uslugu

Ukoliko ste korisnik usluga sa postpaid i kombinuj načinom plaćanja, korišćenje usluge Balkan Myusic naplaćuje se mjesečna naknada od 6,90 KM pri čemu će se Balkan Myusic paket automatski produžavati za svaki naredni mjesec, sve dok ne deaktivirate uslugu. Deaktivaciju možete izvršiti putem self care portala/aplikacije „Moj m:tel“.

Ukoliko ste korisnik usluga sa postpaid i kombinovanim načinom plaćanja, u prvom mjesecu obračuna mjesečne naknade korišćenje će biti naplaćeno proporcionalno broju dana korišćenja u tom mjesecu. U mjesecu kada zahtjevate deaktivaciju usluge, deaktivacija će se izvršiti na kraju obračunskog perioda, pri čemu će vam biti omogućeno korišćenje usluge do kraja mjeseca, a biće naplaćena puna mjesečna naknada. Korišćenje usluge će biti obračunato putem računa za uslugu koju koristite.

Ukoliko ste korisnik usluga sa prepaid načinom plaćanja, korišćenje usluge Balkan Myusic naplaćuje se 6,90 KM za period trajanja 30 dana od dana aktivacije, pri čemu će se paket automatski produžavati, sve dok ne deaktivirate uslugu, pod uslovom da imate dovoljan iznos na glavnom računu potreban za obnovu paketa. Uslugu možete deaktivirati putem self care portala/aplikacije „Moj m:tel“.

Automatska obnova Balkan Myusic paketa vrši se sve dok vam ne prestane korisnički status. U trenutku kada zahtjevate deaktivaciju usluge Balkan Myusic, deaktivacija će se izvršiti zaključno sa završetkom trajanja paketa, pri čemu će vam biti omogućeno korišćenje usluge Balkan Myusic do kraja perioda važenja i biće naplaćen puni iznos naknade.

Pravo na besplatni paket Balkan Myusic

Pravo na besplatno korišćenje paketa Balkan Myusic imaju svi novi i postojeći korisnici. Period besplatnog korišćenja aplikacije računa se od datuma prve aktivacije usluge.

Ukoliko ste korisnik usluga sa postpaid i kombinovanim načinom plaćanja koji prvi put aktivira uslugu Balkan Myusic, omogućava vam se korišćenje u promo periodu u trajanju mjesec dana od dana aktivacije, bez plaćanja mjesečne naknade.

Ukoliko ste korisnik usluga sa prepaid načinom plaćanja koji prvi put aktivira uslugu Balkan Myusic, omogućava vam se korišćenje u promo periodu u trajanju 30 dana od dana aktivacije, bez plaćanja mjesečne naknade.

Ukoliko u toku trajanja promo perioda deaktivirate uslugu, pa je naknadno ponovo aktivirate, korišćenje će biti omogućeno u skladu sa važećim Cjenovnikom.

Balkan Myusic internet dodatak

Prilikom aktivacije usluge Balkan Myusic biće vam dodjeljen Balkan Myusic internet dodatak, sa bonusom mobilnog interneta od 100 GB. Korisnicima sa postpaid i kombinovanim načinom plaćanja, Balkan Myusic internet dodatak se obnavlja svakog prvog u mjesecu, sve dok ne deaktivirate uslugu. Korisnicima sa prepaid načinom plaćanja Balkan Myusic internet dodatak se obnavlja istovremeno kada se obnovi i Balkan Myusic paket.

Balkan Myusic internet dodatak korisnici mogu koristiti samo za pristup sadržaju koji se omogućava putem Balkan Myusic aplikacije. Ukoliko pristupate eksternim linkovima, koji ne predstavljaju Balkan Myusic sadržaj, saobraćaj za korišćenje mobilnog interneta će se obračunavati prema važećem Cjenovniku Mtela.

Korišćenje Balkan Myusic internet dodatka može se ostvariti samo u mreži Mtela, dok će se u romingu saobraćaj za korišćenje mobilnog interneta za pristup Balkan Myusic sadržaju obračunavati prema važećem Cjenovniku Mtela.

Ukoliko dodjeljeni Balkan Myusic internet dodatak iskoristite prije isteka obračunskog perioda, za pristup Balkan Myusic sadržajima nastavljate da koristite mobilni internet dodjeljen u okviru pripadajućeg tarifnog modela usluge/paketa usluga. U slučaju da nemate dodjeljen mobilni internet u okviru pripadajućeg tarifnog modela usluge/paketa usluga, korišćenje mobilnog interneta za pristup Balkan Myusic sadržaju biće moguće samo ukoliko izvršite kupovinu jedne od tarifnih opcija Internet.

Na kraju obračunskog perioda, odnosno po isteku perioda važenja paketa, neiskorišćena količina mobilnog interneta u okviru Balkan Myusic internet dodatka se briše.

Prijava smetnji

Smetnje možete prijaviti na jedan od sljedećih načina:

• Pozivom na broj 0800 50 000

• Dolaskom na prodajno mesto m:tel BiH

• Putem društvenih mreža

• Prijavom na e-mail info@mtel.ba

Informišite se o svim NET uslugama.

Pogledajte više

Treba Vam pomoć?

Unesite broj telefona i mi ćemo Vas pozvati

Bićete kontaktirani uskoro

Pokušajte ponovo

Pokušaj ponovo