Nikola Tacić

Izvršni direktor za korporativne poslove

Nikola Tacić rođen je 1990. godine u Prokuplju.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu, nakon čega je položio pravosudni ispit na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, te postao član Advokatske komore Srbije. Pored toga, na Akademiji za medijaciju i dijalog u Beogradu stekao je i status medijatora, a trenutno pohađa Master of Business Administration at CITY College, University of York.

Tokom studiranja stekao je praksu radeći kao pripravnik - saradnik u sudovima opšte nadležnosti višeg ranga u odnosu na osnovne sudove, kao i u renomiranim advokatskim kancelarijama u Beogradu.

U svojoj advokatskoj profesionalnoj karijeri, specijalizovao se u oblasti rješavanja sporova proisteklih iz građanskog, radnog, upravnog i privrednog prava, uključujući zastupanje klijenata pred sudskim i upravnim organima Republike Srbije i Republike Crne Gore, kao i međunarodnim sporovima. Takođe, bavio se i pružanjem usluga klijentima iz oblasti korporativnog i ugovornog prava.

Prije imenovanja na mjesto izvršnog direktora za korporativne poslove kompanije Mtel, a.d. Banja Luka, 18.10.2021. godine, bio je partner zadužen za parnično odjeljenje u advokatskoj kancelariji u Beogradu.

Govori engleski jezik.

Izvršni odbor

Milosav Parezanović

Milosav Parezanović

19. oktobar 2021
Dejan Jokić

Dejan Jokić

21. septembar 2021
Jelena Trivan

Jelena Trivan

15. septembar 2021
Milan Aleksijević

Milan Aleksijević

07. avgust 2019