Jelena Trivan

Generalni direktor

Dr Jelena Trivan rođena je 1973. godine. Diplomirala je i doktorirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Do 2000. godine radila je kao profesorka književnosti u Prvoj kragujevačkoj gimnaziji. U periodu 2000–2006. godine bila je zamjenica ministra u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava.

Za vrijeme mandata zamjenice ministra bila je šefica Pregovaračkog tima državne zajednice Srbija i Crna Gora za zaključivanje Sporazuma o nacionalnim manjinama sa susednim zemljama i Sporazuma o readmisiji sa zemljama Evropske unije.

Bila je kopredsjednica međudržavnih komisija za zaštitu nacionalnih manjina sa Hrvatskom, Mađarskom i Rumunijom i šefica tima za izradu Zakona o nacionalnim manjinama i Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

Od 2004. godine predstavljala je Srbiju u Komitetu za ljudska prava Savjeta Evrope. U tom periodu je radila monitoring stanja ljudskih prava u zemljama članicama Savjeta Evrope.

Dobitnica je nagrade „The Man of the Year“ za 2011. godinu.

U periodu 2007–2014. godine bila je narodna poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Tokom tog perioda predsjedavala je Odborom za kulturu i informisanje. Bila je članica Odbora za evropske integracije i Interparlamentarne delegacije između Evropskog parlamenta i Narodne skupštine Republike Srbije.

U Narodnoj skupštini Republike Srbije bila je predsjednica Grupe prijateljstva sa Holandijom.

Bila je članica Programskog odbora RTS-a od 2013. godine.

U 2017. godini dobitnik je nagrade Privredne komore Srbije - menadžer godine, i godišnje nagrade Privredne komore Srbije i Privredne komore Beograda „Beogradski pobednik za 2018. godinu“ za ostvarene rezultate u privredi.

Od 27. januara 2015. godine obavljala je funkciju direktora Javnog preduzeća „Službeni glasnik“.

Funkciju Predsjednika Upravnog odbora Filmskog centra Srbije obavljala je od 2018. godine.

Od 2022. godine aktivni je član Poslovnog savjetodavnog vijeća UNICEF-a BiH.

Upravni odbor kompanije je izabrao dr Jelenu Trivan za generalnog direktora Mtela, a.d. Banja Luka od 15.09.2021. godine.

Govori engleski jezik.

Izvršni odbor

Nikola Tacić

Nikola Tacić

19. oktobar 2021
Milosav Parezanović

Milosav Parezanović

19. oktobar 2021
Dejan Jokić

Dejan Jokić

21. septembar 2021
Milan Aleksijević

Milan Aleksijević

07. avgust 2019