Dejan Jokić

Izvršni direktor za finansije

Dejan Jokić je rođen 1969. godine. Diplomirao je 1997. na „South Bank University“, London BA Business Studies.

Karijeru je započeo u kompaniji „Intereksport“ Beograd 1998. godine, a od 1999. do 2002. bio je menadžer sportskog marketinga u kompaniji „Delta sport“. Na poziciju rukovodioca projekta u Centru za aukcijsku privatizaciju dolazi 2002. godine, gdje se bavio organizovanjem i sprovođenjem javnih aukcija, pripremu i sprovođenje privatizacije malih i srednjih preduzeća, te komunikacijom i pregovorima sa državnim institucijama.

Godine 2004, inicira i započinje sa aktivnostima za formiranje Centra za sprovođenje stečajnih postupaka u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, koji počinje sa radom 2005. godine, kada je postavljen na mjesto direktora navedenog novoosnovanog Centra, i na toj dužnosti ostaje do 2013. godine.

U periodu od 2013. do 2014. godine obavljao je posao direktora Sektora naplate problematičnih plasmana u AIK banci. Suosnivač je firme za organizaciono i finansijsko restrukturiranje „Maxima consulting“, 2014. godine, gdje se bavio poslovima izrade procjene vrijednosti, te pružanja usluga povjeriocima i dužnicima u postupcima stečaja, finansijskog i organizacionog restrukturiranja.

Godine 2015. imenovan je za direktora Sektora za finansijsko-računovodstvene poslove u JP „Službeni glasnik“ Republike Srbije, te na tom mjestu ostaje do imenovanja na mjesto izvršnog direktora za finansije kompanije Mtel a.d. Banja Luka.

Bio je glavni konsultant na USAID Brownfield Investment projektu, predsjednik ispitne komisije u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika, član Upravnog odbora u Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza. Od 2018. godine obavlja funkciju člana Nadzornog odbora JP „Službeni glasnik“, a od jula 2021. član je i Upravnog odbora „Direktne banke“ Beograd.

Govori engleski, italijanski i ruski jezik.

Za izvršnog direktora za finansije kompanije Mtel a.d. Banja Luka imenovan je 20.09.2021. godine.

Izvršni odbor

Nikola Tacić

Nikola Tacić

19. oktobar 2021
Milosav Parezanović

Milosav Parezanović

19. oktobar 2021
Jelena Trivan

Jelena Trivan

15. septembar 2021
Milan Aleksijević

Milan Aleksijević

07. avgust 2019