Humanitarni telefon

Kratki brojevi u službi humanosti

Humanitarni telefon u mjesecu julu zazvoniće za sljedeće akcije:

1413  Liječenje Sare Maksimović, Opštinska organizacija Crvenog krsta Šamac

1414  Liječenje Vesne Miljević, Udruženje mladih "Bastašica" Drvar

1415 – Liječenje Sofije Markuljević, Udruženje građana "Dajte nam šansu - Zvjezdice" Banja Luka

1433 – Prikupljanje novčanih sredstava za pomoć oboljelima od rijetkih bolesti u RS, Udruženje "Savez za rijetke bolesti RS" Banja Luka

17000 - Pomoć potrebitima - Humanitarna udruga "Fra Mladen Hrkać"

17001 - Obrok za sve - Udruženje POMOZI.BA

17002 - Za apele i projekte Udruženja - Udruženje POMOZI.BA

17004 - Za izgradnju centra za podršku ženama "Centar za žene" - Fondacija za osnaživanje žena

17006 - Za apele i projekte Udruženja, Udruženje POMOZI.BA

17007 - Za apele i projekte Udruženja, Udruženje POMOZI.BA

17008 – Za apele i pomoć Udruženja, U. G. DHD Dobročinstvo, Humanost, Darežljivost

17009 - Humanitarni broj za kuhinju Udruženja, U.G. DHD Dobročinstvo, Humanost, Darežljivost

17010 – Za apele i projekte Udruženja, Udruženje "Srce za djecu koja boluju od raka", Sarajevo

17011 - Jedan obrok dnevno, Udruženje “EMMAUS”, Doboj Istok

17012 - Obrok za sve, Udruženje POMOZI.BA

17013 - Obrok za sve, Udruženje POMOZI.BA

17014 - Obrok za sve, Udruženje POMOZI.BA

17015 - Pomoć socijalno ugroženim osobama, Udruženje građana "Zajedno za naš grad", Mostar

17016 - Liječenje bolesnih osoba van BiH, Udruženje "Mali ljudi velikog srca", Visoko

17017 - Liječenje bolesnih osoba van BiH, Udruženje "Mali ljudi velikog srca", Visoko

17018 - Liječenje bolesnih osoba van BiH, Udruženje "Mali ljudi velikog srca", Visoko

17019 - Liječenje bolesnih osoba van BiH, Udruženje "Mali ljudi velikog srca", Visoko

17020 - Pomoć bolesnoj i socijalno ugroženoj populaciji, Humanitarno udruženje  "Karaula", Karaula

17021 - Obrok za sve, Udruženje POMOZI.BA

17022 - Obrok za sve, Udruženje POMOZI.BA

17023 - Podrška aktivnostima Crvenog križa u odgovoru na COVID-19, Crveni križ Federacije BiH

17030 - Humanitarna akcija br.4 - Otvorena mreža Sarajevo

17050 - Humanitarna akcija br. 5 - Otvorena mreža Sarajevo

17051 - Za potrebe Predstavništva IRW Engleska - Sarajevo - "ISLAMIC RELIEF WORLDWIDE" Engleska - Sarajevo

17052 - Za potrebe Predstavništva IRW Engleska - Sarajevo - "ISLAMIC RELIEF WORLDWIDE" Engleska - Sarajevo

17763 - "Srbi za Srbe" - Humanitarna organizacija "Srbi za Srbe"Humanitarni telefon je usluga kompanije m:tel koja postoji od juna mjeseca 2004. godine, od kada je realizovan veliki broj humanitarnih akcija posredstvom ovih kratkih brojeva. Uslugu Humanitarni telefon mogu koristiti pravna lica koja su u skladu sa zakonom registrovana kao udruženje ili fondacija kod nadležnog organa i koja po donesenom rješenju mogu da se bave organizovanjem humanitarnih akcija radi prikupljanja novčanih sredstava. Kratki brojevi koji se koriste za potrebe usluge Humanitarni telefon, odobreni su od strane Regulatorne agencije za komunikacije BiH.

Korišćenje usluge omogućeno je iz fiksne i mobilne mreže m:tel-a.

Kako do usluge Humanitarni telefon - potrebna dokumentacija:
Zahtjev na memorandumu ovjeren i potpisan (broj žiro računa i informacije o banci kod koje je otvoren - kontakt telefon, email...)
Rješenje nadležnog suda
Rješenje iz Ministarstva finansija (JIB)
Medicinska dokumentacija (ako je u pitanju liječenje)
Dokumentacija se može dostaviti lično, na email:
in.usluge @mtel.ba, poštom na adresu:
Direkcija za marketing i prodaju
Vuka Karadžića br.2,
Banja Luka
ili na faks 051/217 - 901

Jedinstveni humanitarni telefon
Od mjeseca septembra 2012. godine aktivirana je usluga Jedinstveni humanitarni telefon (m:tel, BH Telekom i Eronet).


Potrebna dokumentacija:
Dozvola za korišćenje pojedinačnih telefonskih brojeva koju izdaje Regulatorna agencija za komunikacije (RAK)
Zahtjev na memorandumu ovjeren i potpisan (broj žiro računa i informacije o banci kod koje je otvoren - kontakt telefon, email...)
Rješenje nadležnog suda
Rješenje iz Ministarstva finansija (JIB)
Za uslugu naplaćuje se naplaćuje uspostavljanje usluge (jednokratno) 29,00KM (bez PDV-a).
Cijena poziva iz fiksne i mobilne mreže iznosi 1,00 KM ili 2,00 KM (PDV se ne naplaćuje).

Povezane vijesti