Humanitarni telefon

Kratki brojevi u službi humanosti

Humanitarni telefon u mjesecu martu zazvoniće za sljedeće akcije:

1401 - Liječenje Suzane Blagojević, Udruženje mladih - Fokus, Kozarska Dubica

1402 - Liječenje Aleksandre Ilić, Udruženje penzionera opštine Šipovo

1403 - Podrška u radu Udruženju Duga, Udruženje roditelja djece sa autizmom „Duga“, Gradiška

1412 - Liječenje Vukašina Mićevića - Udruženje žena “Eva“, Rudo

1413 - Liječenje Sergeja Stupara - Udruženje porodica sa četvoro i više djece grada Banja Luka

1414 - Humanitarna akcija „od Banjaluke s ljubavlju“ - Udruženje za pomoć licima sa autizmom „Djeca svjetlosti“, Banja Luka

17000 - Pomoć potrebitima - Humanitarna udruga “ Fra Mladen Hrkać“ Zagreb, Predstavništvo Široki Brijeg

17001 - Obrok za sve - Udruženje POMOZI.BA

17002 -  Za potrebe projekata i realizaciju apela koje udruženje organizuje - Udruženje POMOZI.BA

17006 -  Za potrebe projekata i realizaciju apela koje udruženje organizuje - Udruženje POMOZI.BA

17007 - Za potrebe projekata i realizaciju apela koje udruženje organizuje - Udruženje POMOZI.BA

17008 Za potrebe projekata i realizaciju apela koje udruženje organizuje - Udruženje građana Dobročinstvo humanost darežljivost

17009Za kuhinju Udruženja DHD - Udruženje građana Dobročinstvo humanost darežljivost

17010 - Pomoć udruženju - Udruženje ''Srce za djecu oboljelu od raka'' Sarajevo

17011 - Jedan obrok dnevno - Udruženje HO „Međunarodni forum solidarnosti-EMMAUS“ Doboj Istok

17012 - Za potrebe projekata i realizaciju apela koje udruženje organizuje - Udruženje POMOZI.BA

17013 - Za potrebe projekata i realizaciju apela koje udruženje organizuje - Udruženje POMOZI.BA

17014 - Za potrebe projekata i realizaciju apela koje udruženje organizuje - Udruženje POMOZI.BA

17015 - Pomoć socijalno ugroženim osobama - Udruženje građana, ''Zajedno za naš grad'' Mostar

17016 - Liječenje pacijenata van BiH - Udruženje, ''Mali ljudi velikog srca'' Visoko

17017 - Liječenje pacijenata van BiH - Udruženje, ''Mali ljudi velikog srca'' Visoko

17018 - Liječenje pacijenata van BiH - Udruženje ''Mali ljudi velikog srca'' Visoko

17019 - Liječenje pacijenata van BiH - Udruženje ''Mali ljudi velikog srca'' Visoko

17021 - Za potrebe projekata i realizaciju apela koje udruženje organizuje - Udruženje POMOZI.BA

17022 - Za potrebe projekata i realizaciju apela koje udruženje organizuje - Udruženje POMOZI.BA

17023 - Humanitarna akcija za pomoć stanovništvu Gaze - Crveni križ federacije BiH

17024 - Pomoć za najranjiviju djecu BiH - „World Vision International“, USA

17025 - Pomoć socijalno, ugroženim i bolesnim osobama - Ured “4 Life“ BiH

17026 - Topli dom za svako dijete - SOS-Kinderdorf International Sarajevo

17027 - Humanitarna akcija - Udruženje žena „Đerđef“ Bugojno

17029 - Za koricu hljeba koja život znači - Udruženje „Mozaik prijateljstva“ Banja Luka

17032 - Pomoć u liječenju Zare Sivčević - „VENUS AMICA“ Tuzla

17035 - Humanitarne akcije u skladu sa odlukama UO Humanitas - Udruženje građana “Humanitas“, Banja Luka

17036  Neprekidna humanitarna pomoć - Udruženje humanitarna organizacija „OSMIJEH-BH“ Žepče

17038 - Humanitarni poziv za socijalno ugrožene kategorije stanovništva - Udruženje za afirmaciju pozitivnih vrijednosti „ILMI BATIN“, Vareš

17039 - Podrška projektima Udruženja POMOZI.BA - Udruženje POMOZI.BA

17040 - Podrška projektima Udruženja POMOZI.BA - Udruženje POMOZI.BA

17041 - Podrška projektima Udruženja POMOZI.BA - Udruženje POMOZI.BA

17042 - Podrška projektima Udruženja POMOZI.BA - Udruženje POMOZI.BA

17043 - Podrška projektima Udruženja POMOZI.BA - Udruženje POMOZI.BA

17044Podrška projektima Udruženja POMOZI.BA - Udruženje POMOZI.BA

17045Podrška projektima Udruženja POMOZI.BA - Udruženje POMOZI.BA

17046Podrška projektima Udruženja POMOZI.BA - Udruženje POMOZI.BA

17047Podrška projektima Udruženja POMOZI.BA - Udruženje POMOZI.BA

17048Podrška projektima Udruženja POMOZI.BA - Udruženje POMOZI.BA

17049 - Jedan obrok za jedan dan - Udruženje građana „Oplemeni srce“ Istočno Sarajevo

17051 - Za potrebe Predstavništva IRW Engleska-Sarajevo - ''ISLAMIC RELIEF WORLDWIDE'' Engleska-Sarajevo

17052 - Za potrebe Predstavništva IRW Engleska-Sarajevo - ''ISLAMIC RELIEF WORLDWIDE'' Engleska-Sarajevo

17053 - Za potrebe Predstavništva IRW Engleska-Sarajevo - ''ISLAMIC RELIEF WORLDWIDE'' Engleska-Sarajevo

17055 - Humanitarne svrhe - Udruženje „Žene Milinog Sela“, Lopare

17056 - Humanitarne akcije - Udruženje građana „Mali anđeo“ Banja Luka

17057 - „Idemo na babine“ - Udruženje za pomoć i edukaciju „Obraduj nekoga“ Sarajevo

17059 -  Javne kuhinje HO „Merhamet“ MDD - Udruženje humanitarna organizacija „Merhamet“ muslimansko dobrotvorno društvo

17060 - Stipendiranje učenika - Udruženje humanitarna organizacija „Merhamet“muslimansko dobrotvorno društvo

17061 - Pomoć ugroženom stanovništvu - Udruženje humanitarna organizacija „Merhamet“ muslimansko dobrotvorno društvo

17063 - „Pomoć bolesnim osobama“ - Udruženje pomoć bolesnim „Život“ Sarajevo

17064 - „Pomoć starim i bolesnim licima“ - Udruženje građana za zaštitu životne sredine i humanitarni rad "Ruka pomirenja" Banja Luka

17065 -„Pomoć za sve - pomoć socijalno ugroženom stanovništvu“ - Fondacija za pomoć i edukaciju „Tadž“ Sarajevo

17068 - Humanitarne odluke u skladu sa odlukama UO Humanitas - Udruženje građana "Humanitas" Banja Luka

17069 - Humanitarne odluke u skladu sa odlukama UO Humanitas - Udruženje građana "Humanitas" Banja Luka

17070 - Humanitarne akcije - Udruženje građana "Mali anđeo" Banja Luka

17071 - Humanitarne akcije - Udruženje građana "Mali anđeo" Banja Luka

17072 - Prikupljanje sredstava za dnevni obrok iznemoglim, starim i licima u stanju socijalne potrebe - Humanitarno udruženje "Pomozi drugima - Help others"

17073 - Podrška projektima udruženja - Udruženje "Humanitarna organizacija Međunarodni forum solidarnosti - EMMAUS"

17074 - Podrška projektima u Srebrenici - Udruženje "Humanitarna organizacija Međunarodni forum solidarnosti - EMMAUS"

17076 - Za apele udruženja "Hrabro srce" - Humanitarno udruženje "Hrabro srce" Zenica

17077 - Za potrebe projekata i realizaciju apela Fondacije "SECOND" - Fondacija "SECOND" Sarajevo

17078 - Za potrebe projekata i realizaciju apela Fondacije "SECOND" - Fondacija "SECOND" Sarajevo

17079, 17080, 17081, 17082, 17083, 17084, 17085, 17086, 17087, 17088, 17089, 17090, 17091, 17092, 17093, 17094, 17095, 17096, 17097, 17098, 17099, 17100, 17101, 17102, 17103, 17104, 17105, 17106, 17107, 17108, 17109, 17110, 17123, 17124, 17125, 17126, 17127, 17128, 17129, 17130, 17131, 17132, 17133, 17134, 17135, 17136, 17137, 17138, 17139, 17140, 17141, 17142 - Fondacija "Humanost bez granica", Bijeljina

17111 - Budi human - jednaka šansa za sve - Predstavništvo humanitarne fondacije "Budi human - Aleksandar Šapić" Banja Luka

17112 - Za apele udruženja "Hrabro srce" - Humanitarno udruženje "Hrabro srce", Zenica

17113 - Za apele udruženja "Hrabro srce" - Humanitarno udruženje "Hrabro srce", Zenica

17114 - Humanitarne akcije - Udruženje građana "Mali anđeo" Banja Luka

17115 - Humanitarne akcije - Udruženje građana "Mali anđeo" Banja Luka

17116 - Humanitarne akcije - Udruženje građana "Mali anđeo" Banja Luka

17117 - Humanitarne akcije - Udruženje građana "Mali anđeo" Banja Luka

17118 - Humanitarne akcije - Udruženje “Srcem za Podrinje“ Zvornik-Snagovo

17119 - Humanitarne akcije - Udruženje građana “Humanitas“ Banja Luka

17122 - Podrška radu Crvenog krsta Banja Luka, Gradska organizacija Crvenog krsta Banja Luka

17150 - Humanitarne akcije u skladu sa odlukama UO Humanitas, Udruženje građana "Humanitas", Banja Luka

17151 - Humanitarne akcije u skladu sa odlukama UO Humanitas, Udruženje građana "Humanitas", Banja Luka

17170 - "Pomoć ugroženim porodicama, javnim kuhinjama i našim svetinjama na Kosovu i Metohiji" - Humanitarna organizacija "Svi za Kosmet", Doboj

17763 - Srbi za Srbe - Humanitarna organizacija ''Srbi za Srbe''

17764 - Humanitarne akcije - Karitas Bosne i Hercegovine

17765  - Za liječenje oboljelih, Udruženje građana - “Zajedno za naš grad“ Mostar

17766 - Zadužbina za Kosovo i Metohiju - Srbsko sabranje „Baštionik“, Banja Luka

17767 - Za pomoć Živani Crnobrnja - Humanitarno udruženje samohranih roditelja „Osmijeh anđela“ Prijedor 

Humanitarni telefon je usluga kompanije m:tel koja postoji od juna mjeseca 2004. godine, od kada je realizovan veliki broj humanitarnih akcija posredstvom ovih kratkih brojeva. Od mjeseca septembra 2012. godine aktivirana je i usluga Jedinstveni humanitarni telefon (m:tel, BH Telekom i HT Mostar).

Usluga Humanitarni telefon namijenjena je pravnim licima koja su u skladu sa zakonskim propisima registrovana kao udruženje ili fondacija i koja po donesenom rješenju mogu da se bave organizovanjem humanitarnih akcija radi prikupljanja novčanih sredstava.

Uslugu “Humanitarni telefon” je moguće realizovati putem m:tel brojeva iz opsega brojeva 14xx odobrenih od strane Regulatorne agencije za komunikacije BiH u trajanju do 30 dana u jednoj kalendarskoj godini i dostupna je korisnicima fiksne i mobilne m:tel mreže. Takođe, uslugu je moguće realizovati i korišćenjem pojedinačnih telefonskih brojeva iz opsega brojeva 17xxx koje izdaje Regulatorna agencija za komunikacije BiH i dostupna je korisnicima fiksne i mobilne m:tel mreže, kao i mreža BH Telekoma i HT Mostara.

Potrebna dokumentacija za potpisivanje ugovora o realizaciji usluge “Humanitarni telefon”:

  • Zahtjev za korišćenje usluge “Humanitarni telefon” forma iz m:tel-a
  • Rješenje o upisu u sudski registar ne starije od 12 mjeseci na dan podnošenja zahtjeva.
  • Jedinstven identifikacioni broj
  • Dozvola za korišćenje pojedinačnih telefonskih brojeva izdata od strane Regulatorne agencije za komunikacije BiH ukoliko se usluga realizuje putem brojeva iz opsega 17xxx

Napomena: Ukoliko će se usluga koristiti za prikupljanje sredstava namijenjenih za liječenje potrebno je priložiti i osnovnu medicinsku dokumentaciju.

Dokumentacija se može dostaviti lično,
na email: in.usluge@mtel.ba
poštom na adresu: Vuka Karadžića br.2, Banja Luka
ili na faks 051/ 217 – 901

Za uslugu se naplaćuje uspostavljanje usluge (jednokratno) 29,00KM (bez PDV-a).

Cijena poziva iz fiksne i mobilne mreže ka humanitarnim brojevima 14XX iznosi 1,00 KM ili 2,00 KM (PDV se ne naplaćuje).

Cijena poziva iz fiksne i mobilne mreže ka humanitarnim brojevima 17XXX iznosi 1,00 KM ili 2,00 KM ili 3,00 KM (PDV se ne naplaćuje).

Povezane vijesti