Podrška licima s posebnim potrebama

Shvatajući društvenu odgovornost kao poslovni imperativ kompanija m:tel vodi brigu i o licima sa posebnim potrebama. Ne samo darujući novčana sredstva i podržavajući brojne projekte za ova lica, nego i kreirajući posebne uslove komunikacije koji uključuju dodatne bonuse i olakšice. Pored socijalnog paketa u fiksnoj telefoniji, kreirani su posebni tarifni paketi za lica sa invaliditetom u mobilnoj telefoniji koji podrazumijevaju bonuse u vidu SMS poruka za lica sa oštećenim sluhom, bonuse u vidu minuta razgovora za lica sa oštećenim vidom, kao i paket za lica sa invaliditetom i oboljele.

Takodje, m:tel je jedna od rijetkih kompanija u BiH koja koja zaposlene u prodaji obučava znakovnom jeziku, kako bi lica sa oštećenim sluhom mogla komunicirati u poslovnicama kompanije. Na prodajnim mjestima m:tel-a u deset bh. gradova, osobe sa oštećenim sluhom mogu dobiti sve informacije koje su im potrebne, komunicirajući na znakovnom jeziku i bez pomoći trećih lica.

Povezane vijesti